Methodieken

Gebiedsconcessie – Privaat wat kan, publiek wat moet

2013.10.16 |

Inleiding Gebiedsontwikkeling is weliswaar gericht op realisatie van woon- en werklandschappen maar voordat de schop in de grond kan is door de bank genomen veel tijd verstreken. De tijd die nodig was om in Berlijn een nieuw stadscentrum te bouwen, is bij ons nodig om in de Overdiepse polder enkele…

Lees meer
Financieringsarrangementen – Wegwijs in de wereld van grond en geld

Financieringsarrangementen – Wegwijs in de wereld van grond en geld

2013.10.16 |

Inleiding Gebiedsontwikkeling, grondarrangementen en financiering hebben met elkaar van doen. Het zijn begrippen die geen eenduidige definities hebben. De omschrijvingen variëren naar tijd, plaats, omstandigheden, belangen, opvattingen en disciplinaire achtergrond. Aan de hierna te hanteren begrippen ligt een financieel-economische en/of financieel-organisatorische insteek ten grondslag. Begrippen die wij hanteren zijn in…

Lees meer
Beoordeling Duurzame ontwikkeling – Instrumenten voor een onderlinge optimalisering van economische, ecologische en sociaal-culturele gebiedswaarden

Beoordeling Duurzame ontwikkeling – Instrumenten voor een onderlinge optimalisering van economische, ecologische en sociaal-culturele gebiedswaarden

2013.10.16 |

Inleiding Succesvolle gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker afgemeten aan de mate waarin economische, sociaal-culturele én ecologische gebiedswaarden en belangen in een optimale balans zijn. Idealiter gaat het om meer dan het tegengaan of de compensatie van negatieve effecten. Idealiter gaat het om het maximaal benutten van kansen via een optimale onderlinge…

Lees meer
Uitruilbare ontwikkelruimte – Innovatieve uitwisseling van ontwikkelruimte

Uitruilbare ontwikkelruimte – Innovatieve uitwisseling van ontwikkelruimte

2013.10.15 |

Inleiding Voor een decentrale en meer ontwikkelingsgerichte uitvoering zijn nieuwe instrumenten beschikbaar. Deze zijn zowel geïnspireerd door internationale ontwikkelingen, bijvoorbeeld de Amerikaanse praktijk van transferable development rights[1], als ook op Nederlandse innovatieve experimenten. In Nederland kennen we binnen het kader van uitruilbare ontwikkelingsruimte twee invalshoeken. De eerste invalshoek start bij…

Lees meer

Staatssteun – Staatssteunrecht als deel van Europees mededingingsrecht

2013.10.15 |

Inleiding Naast het Europese Aanbestedingsrecht is ook het staatssteunrecht een onderdeel van het Europese mededingingsrecht dat van invloed is op de samenwerking tussen overheden en marktpartijen bij gebiedsontwikkeling. In deze methodiek komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde: Juridisch kader – Is er sprake van een steunmaatregel (staatssteun)? –…

Lees meer