Methodieken

Relatieontwerp – werken met netwerken

Relatieontwerp – werken met netwerken

2013.10.15 |

Inleiding Hoe gaat het met ons in Nederland? Ook al beeft de wereldeconomie, onze welvaart stijgt nog steeds. Toch schijnt dat niet zo te worden gevoeld. Gevoelens van welzijn en onbehagen wisselen elkaar af. Sommigen zijn op zoek naar identiteit en projecteren daarin hun behoefte aan zekerheid. Nederland maakt deel…

Lees meer
Analyse van wilsvorming, beeldvorming en feitenvorming

Analyse van wilsvorming, beeldvorming en feitenvorming

2013.10.15 |

Inleiding Gebiedsontwikkeling is niet zelden uiterst controversieel. Partijen hebben niet alleen sterk uiteenlopende belangen en doelen. Zij kunnen ook het probleem heel verschillend zien. Daarnaast kunnen zij divergerende opvattingen over de feiten hebben: de onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden of al beantwoord zijn. Om zicht op alle (mogelijke) bronnen van…

Lees meer
Netwerkanalyse vanuit bestuurskundig perspectief

Netwerkanalyse vanuit bestuurskundig perspectief

2013.10.15 |

Inleiding Gebiedsontwikkeling vindt plaats binnen netwerken van actoren. Vaak betreft het actoren die al langere tijd met elkaar interacteren. Dit kan zijn omdat het betreffende project al een (soms lange) historie kent. Het kan echter ook zijn dat actoren elkaar kennen uit eerdere interacties rondom vergelijkbare projecten of vanwege formele…

Lees meer