2024.06.25 |

Op 21 juni hebben bestuurders van RVO, Provincie Noord-Brabant, Gemeenten
Best, Meierijstad en Son en Breugel alsook Waterschap De Dommel zich achter
een nationale pilot gesteld. Het buitengebied Sandwyck op fietsafstand van
Eindhoven leent zich voor een experiment met één geïntegreerde
gebiedsregeling in plaats van bijna duizend regelingen. Het doel is meer en
sneller maatschappelijk resultaat tegen minder publieke kosten. Bewoners en
ondernemers zijn de nieuwe adviseurs die er met elkaar veel sneller uit zijn dan
via alle overheidslagen en aanpalende adviesbureaus. Het aanbod aan het
nieuwe kabinet verschijnt als boek met daarin klare taal over de
snelheidsremmers voor zowel ondernemers als overheden. Alle verhalen zijn
ontluisterend en enkele verhalen van direct betrokkenen zijn onthullend en
onthutsend. Het woord vooraf is van Abdeluheb Choho, algemeen directeur van
RVO en voorzitter van De Staat van de Uitvoering. Ook hij pleit voor uitdunning
van het regelwoud dat geen licht meer doorlaat en voor herstel van de
interactie tussen beleid en uitvoering. In augustus zal hij het door NLBW
uitgegeven boek aanbieden aan het nieuwe kabinet. Titel van het boek is
SANDWYCK: buitenkans voor Nederland vanuit het gebied.