2024.03.22 |

Gisteren geslaagde bijeenkomst Nationaal Deltaprogramma en Waterpoort.
Reflecties op onvermijdelijke ruimtelijke transities (energie, landbouw, water,
wonen, etc.) zijn cadeau voor de vier onderhandelende partijen. Leer van
aanpak Ruimte voor de Rivier, niet om te kopiëren maar om essenties te
benutten. Wat betreft MOETEN: verbind op schaal van (landelijke) gebieden
beredeneerde beleidsurgenties met gevoelde gebiedsurgenties. Draai niet om
beleidsurgenties heen en leg beide oren te luister! Wat betreft WILLEN: doe
een globaal doch beargumenteerd voorstel op gebiedsniveau, bied de
mogelijkheid om binnen een jaar met een beter alternatief te komen, reken dat
door en als het voldoet, erken dat en omarm het. Stop de arrogantie van
overheden zonder de opgaven te verloochenen! Wat betreft KUNNEN: benut
mogelijkheid van interdepartementale Rijkscoördinatie (onder Omgevingswet:
projectbesluit), garandeer middelen voor continuïteit, stuur op
gebiedsprogramma’s met daarbinnen complementaire projecten, stel heldere
doelen en voorwaarden en pas instrumentarium toe inclusief onteigening als
stok achter de deur. Laat mensen ervaren dat zij het verschil maken en niet het
systeem. En vier de successen ter inspiratie van andere gebieden! Zo krijgen
mensen weer zin in de toekomst en stappen ze over hun eigen schaduw heen.
Zie Ruimte voor de Rivier als een proeftuin voor Ruimte voor Nederland.