Blog

Tussen Regels en Tegels

Tussen Regels en Tegels

2024.03.19 |

De rode draad in het werk van Frans de Waal is de gelijkenis tussen apen en mensen. Ook mensen zijn sociale en nieuwsgierige wezens, die voor het functioneren in een gemeenschap permanent met elkaar in contact staan. We zijn met wie we zijn. Apen leven in groepen tot circa tachtig…

Lees meer
Mechanismen onder deze tijd

Mechanismen onder deze tijd

2023.12.15 |

1. Inherente maatschappelijke complexiteit neemt allengs toe door technologische ontwikkelingen, globalisering, individualisering, demografische ontwikkelingen en klimaatverandering -voor zover bekend voor het eerst- op wereldschaal. 2. In deze dynamiek is door overheden meer overgelaten aan marktpartijen. Denk aan energievoorziening, woningbouw, infrastructuur, post, telecom, openbaar vervoer, misdaadbestrijding, onderwijs, zorg en kinderopvang. 3….

Lees meer
Gereedschap voor betaalbaar wonen

Gereedschap voor betaalbaar wonen

2023.02.23 |

Fiscaal-neutraal kunnen samenwonen Binnen twee jaar komen we op de schaal van Nederland circa 400.000 woningen tekort. Ook in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) is het tekort heel fors, mede door de instroom van technologisch talent uit alle windstreken. Tegenover deze verjonging staat vergrijzing. Ouderen worden geacht zelfredzaam te blijven tot…

Lees meer
Geef meer ruimte aan particulier initiatief

Geef meer ruimte aan particulier initiatief

2021.12.03 |

Beleid voor verduurzaming is in aantocht. Maar als de uitvoering hapert, worden we cynisch. Erken dus particuliere initiatieven en laat mensen doen waar ze goed in zijn, vindt Peter van Rooy, directeur coöperatie NederLandBovenWater. Nederland is een land van particuliere initiatieven. Of het nou gaat om ­waterschappen, water­leidingbedrijven, vuilophaaldiensten, spoorwegen,…

Lees meer