Publicaties

Wind op Zee – Lessen voor Land

Wind op Zee – Lessen voor Land

2022.07.05 |

Begin deze eeuw kantelde ruimtelijk beleid voor land van ordening naar ontwikkeling en van centrale naar decentrale regie. Onder het motto decentraal wat kan, centraal wat moet kregen provincies en gemeenten een hoofdrol. Nu na twintig jaar beweegt de pendule weer de andere kant op. Er zijn teveel opgaven blijven…

Lees meer
Intelligente energietransitie: standpunten als startpunten

Intelligente energietransitie: standpunten als startpunten

2020.06.18 |

De aanpak van het coronavirus is een fraai voorbeeld van complementaire verantwoordelijkheden. Het Rijk stelt duidelijke kaders, gemeenten handhaven, zorgcentra organiseren opvang, ondernemers beschermen klanten en medewerkers en particulieren houden anderhalve meter afstand. Belangrijke succesfactoren zijn een overtuigend moeten, willen en kunnen. De energietransitie lijkt erop maar is toch anders….

Lees meer
Energietransitie als gebiedsontwikkeling

Energietransitie als gebiedsontwikkeling

2019.11.18 |

Over de noodzaak van energietransitie bestaat consensus maar niet over het tempo waarin en de wijze waarop. De dertig Regionale Energie Strategieën 1.0 zetten vooral in op laaghangend fruit en toch piept en kraakt het in de samenleving. Mensen willen niet verplicht worden fors te investeren in hun woning, zeker…

Lees meer
Juryrapport prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

Juryrapport prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

2019.02.01 |

NederLandBovenWater (NLBW) schreef de openbare prijsvraag eind 2017 uit met provincie Noord-Brabant, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, provincie Zeeland, gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf, en in samenwerking met Architectuur Lokaal. Gevraagd werd om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Het juryrapport…

Lees meer