Publicaties

Juryrapport prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

Juryrapport prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

2019.02.01 |

NederLandBovenWater (NLBW) schreef de openbare prijsvraag eind 2017 uit met provincie Noord-Brabant, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, provincie Zeeland, gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf, en in samenwerking met Architectuur Lokaal. Gevraagd werd om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Het juryrapport…

Lees meer
Panorama Krimpenerwaard 2050

Panorama Krimpenerwaard 2050

2018.11.28 |

De Krimpenerwaard met 85.000 bewoners tussen Rotterdam, Gouda en Utrecht is een broedplaats voor het nieuwe omgaan met ruimte. Alle bloedgroepen met alle belangen hebben met elkaar gewerkt aan een panorama voor 2050 met een concrete agenda en daarbij zeer uiteenlopende hoofdrolspelers. Het is in één jaar tijd gelukt om…

Lees meer
Mensen gaan hun eigen leefgebied zelf vormgeven

Mensen gaan hun eigen leefgebied zelf vormgeven

2018.04.21 |

In zijn boek De Onzichtbare Hand beschrijft transitie-econoom Bas van Bavel de opgang en neergang van beschavingen. Voor het huidige tijdsgewricht constateert hij een zekere machteloosheid. Dé markt en dé mondialisering lijken krachten buiten ons waar we geen grip op hebben maar die wel onze toekomst bepalen. Wel ziet hij…

Lees meer
Klimaatadaptatie en Omgevingswet

Klimaatadaptatie en Omgevingswet

2018.03.26 |

Investeringen in klimaatadaptatie tot nu toe waren soms lastig maar toch ging het om laaghangend fruit. Er waren immers miljarden overheidsmiddelen beschikbaar en het gros van de maatregelen is genomen in dunbevolkte buitengebieden. In de nabije toekomst moet klimaatadaptatie vooral in stedelijke gebieden haar beslag krijgen. Inherent zijn gemeenten, particulieren…

Lees meer
Overheidsparticipatie en Omgevingswet

Overheidsparticipatie en Omgevingswet

2018.03.23 |

We staan voor grote maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, voedselverduurzaming en biodiversiteitsverhoging. Zonder particuliere en private initiatieven gaat dat in een democratie als de onze niet lukken. Met de Omgevingswet worden bewoners en ondernemers uitgenodigd. Koplopers bewijzen dat zij op lokale en regionale schaal tot verbluffende resultaten kunnen…

Lees meer