Publicaties

Wind op Zee – Lessen voor Land

Wind op Zee – Lessen voor Land

2022.07.05 |

Vrijwel ongemerkt voltrekt zich op de Noordzee een ruimtelijke transitie die op land zijn weerga niet kent. Wat we daarvan kunnen leren voor land, staat centraal in dit boek. Kernwoorden zijn lef, leiderschap, luisteren en leren. Het boek is te bestellen door overmaking van € 20,00 op rekeningnummer NL19 TRIO…

Lees meer
Anders Denken, Durven, Doen – Energietransitie in Nagele

Anders Denken, Durven, Doen – Energietransitie in Nagele

2021.09.30 |

De publicatie is hier te downloaden U kunt het boek ook bestellen door overmaking van € 15,00 incl. btw en verzendkosten op rekeningnummer NL19 TRIO 0197 7593 19 ten name van Coöperatie NederLandBovenWater met vermelding van uw naam en het verzendadres.

Intelligente energietransitie: standpunten als startpunten

Intelligente energietransitie: standpunten als startpunten

2020.06.18 |

De aanpak van het coronavirus is een fraai voorbeeld van complementaire verantwoordelijkheden. Het Rijk stelt duidelijke kaders, gemeenten handhaven, zorgcentra organiseren opvang, ondernemers beschermen klanten en medewerkers en particulieren houden anderhalve meter afstand. Belangrijke succesfactoren zijn een overtuigend moeten, willen en kunnen. De energietransitie lijkt erop maar is toch anders….

Lees meer
Energietransitie als gebiedsontwikkeling

Energietransitie als gebiedsontwikkeling

2019.11.18 |

Over de noodzaak van energietransitie bestaat consensus maar niet over het tempo waarin en de wijze waarop. De dertig Regionale Energie Strategieën 1.0 zetten vooral in op laaghangend fruit en toch piept en kraakt het in de samenleving. Mensen willen niet verplicht worden fors te investeren in hun woning, zeker…

Lees meer
Juryrapport prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

Juryrapport prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

2019.02.01 |

NederLandBovenWater (NLBW) schreef de openbare prijsvraag eind 2017 uit met provincie Noord-Brabant, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, provincie Zeeland, gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf, en in samenwerking met Architectuur Lokaal. Gevraagd werd om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Het juryrapport…

Lees meer