Publicaties

Intelligente energietransitie: standpunten als startpunten

Intelligente energietransitie: standpunten als startpunten

2020.06.18 |

De aanpak van het coronavirus is een fraai voorbeeld van complementaire verantwoordelijkheden. Het Rijk stelt duidelijke kaders, gemeenten handhaven, zorgcentra organiseren opvang, ondernemers beschermen klanten en medewerkers en particulieren houden anderhalve meter afstand. Belangrijke succesfactoren zijn een overtuigend moeten, willen en kunnen. De energietransitie lijkt erop maar is toch anders….

Lees meer
Juryrapport prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

Juryrapport prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

2019.02.01 |

NederLandBovenWater (NLBW) schreef de openbare prijsvraag eind 2017 uit met provincie Noord-Brabant, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, provincie Zeeland, gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf, en in samenwerking met Architectuur Lokaal. Gevraagd werd om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Het juryrapport…

Lees meer
Panorama Krimpenerwaard 2050

Panorama Krimpenerwaard 2050

2018.11.28 |

De Krimpenerwaard met 85.000 bewoners tussen Rotterdam, Gouda en Utrecht is een broedplaats voor het nieuwe omgaan met ruimte. Alle bloedgroepen met alle belangen hebben met elkaar gewerkt aan een panorama voor 2050 met een concrete agenda en daarbij zeer uiteenlopende hoofdrolspelers. Het is in één jaar tijd gelukt om…

Lees meer
Mensen gaan hun eigen leefgebied zelf vormgeven

Mensen gaan hun eigen leefgebied zelf vormgeven

2018.04.21 |

In zijn boek De Onzichtbare Hand beschrijft transitie-econoom Bas van Bavel de opgang en neergang van beschavingen. Voor het huidige tijdsgewricht constateert hij een zekere machteloosheid. Dé markt en dé mondialisering lijken krachten buiten ons waar we geen grip op hebben maar die wel onze toekomst bepalen. Wel ziet hij…

Lees meer
Klimaatadaptatie en Omgevingswet

Klimaatadaptatie en Omgevingswet

2018.03.26 |

Investeringen in klimaatadaptatie tot nu toe waren soms lastig maar toch ging het om laaghangend fruit. Er waren immers miljarden overheidsmiddelen beschikbaar en het gros van de maatregelen is genomen in dunbevolkte buitengebieden. In de nabije toekomst moet klimaatadaptatie vooral in stedelijke gebieden haar beslag krijgen. Inherent zijn gemeenten, particulieren…

Lees meer