2019.11.18 |

Over de noodzaak van energietransitie bestaat consensus maar niet over het tempo waarin en de wijze waarop. De dertig Regionale Energie Strategieën 1.0 zetten vooral in op laaghangend fruit en toch piept en kraakt het in de samenleving. Mensen willen niet verplicht worden fors te investeren in hun woning, zeker niet als het comfort vermindert. Ook stuit uitzicht op steeds hogere windturbines en ruimere zonneweides in toenemende mate op verzet. Kan het niet anders? Wat krijgen we er voor terug? Energietransitie als deel van gebiedsontwikkeling maakt het een stuk minder lastig hier antwoord op te geven. Door koppelingen met rioolrenovatie, woningbouw, infrastructuur, waterbeheer en groenvoorzieningen wordt het betaalbaarder en acceptabeler. Hierover gaat het boek Energietransitie als gebiedsontwikkeling. In het boek tal van citaten over het moeten, het willen en het kunnen. Variërend van Floris Alkemade en Hans Mommaas tot Herman Tjeenk Willink en Bernard Wientjes. Aandacht voor biomassa, kernenergie, windenergie, zonne-energie en innovaties.

Auteur: Peter van Rooy
Uitgave: NederLandBovenWater, 2019
Download hier de PDF