Publicaties

Mensen gaan hun eigen leefgebied zelf vormgeven

Mensen gaan hun eigen leefgebied zelf vormgeven

2018.04.21 |

In zijn boek De Onzichtbare Hand beschrijft transitie-econoom Bas van Bavel de opgang en neergang van beschavingen. Voor het huidige tijdsgewricht constateert hij een zekere machteloosheid. Dé markt en dé mondialisering lijken krachten buiten ons waar we geen grip op hebben maar die wel onze toekomst bepalen. Wel ziet hij…

Lees meer
Klimaatadaptatie en Omgevingswet

Klimaatadaptatie en Omgevingswet

2018.03.26 |

Investeringen in klimaatadaptatie tot nu toe waren soms lastig maar toch ging het om laaghangend fruit. Er waren immers miljarden overheidsmiddelen beschikbaar en het gros van de maatregelen is genomen in dunbevolkte buitengebieden. In de nabije toekomst moet klimaatadaptatie vooral in stedelijke gebieden haar beslag krijgen. Inherent zijn gemeenten, particulieren…

Lees meer
Overheidsparticipatie en Omgevingswet

Overheidsparticipatie en Omgevingswet

2018.03.23 |

We staan voor grote maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, voedselverduurzaming en biodiversiteitsverhoging. Zonder particuliere en private initiatieven gaat dat in een democratie als de onze niet lukken. Met de Omgevingswet worden bewoners en ondernemers uitgenodigd. Koplopers bewijzen dat zij op lokale en regionale schaal tot verbluffende resultaten kunnen…

Lees meer
Breng Romantiek Terug

Breng Romantiek Terug

2017.09.04 |

Den Haag heeft niet alleen een blauwe kust maar ook een groene long. Tussen Scheveningen en het centrum liggen het Westbroekpark en de Scheveningse bosjes met een waterpartij. Een bijzonder groengebied met vele sferen. College en Gemeenteraad hadden een extern bureau opdracht gegeven om de inrichting beter te doen aansluiten…

Lees meer
Overheidsparticipatie. Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet

Overheidsparticipatie. Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet

2016.03.11 |

We verkeren in een transitie van overheidsdominantie naar overheidsparticipatie. Dit vereist een megacultuuromslag binnen overheden maar ook bij ondernemers en particulieren. Zolang we opportunistisch blijven hangen in een mix van oud als het ons uitkomt en nieuw als ons dat op een ander moment beter uitkomt, is sprake van een…

Lees meer