2019.02.01 |

NederLandBovenWater (NLBW) schreef de openbare prijsvraag eind 2017 uit met provincie Noord-Brabant, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, provincie Zeeland, gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf, en in samenwerking met Architectuur Lokaal. Gevraagd werd om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Het juryrapport beschrijft het volledige verloop van de prijsvraag en bevat een overzicht van alle inzendingen.

Redactie en productie Cilly Jansen (Architectuur Lokaal) & Peter van Rooy (NederLandBovenWater)
Uitgave: NederLandBovenWater, 2019

Download hier de PDF