Publicaties

Meerwaardecreatie

Meerwaardecreatie

2012.08.19 |

Uitnodigingsplanologie staat voor sturend loslaten vanuit vertrouwen. Sturing vanuit publieke verantwoordelijkheden daar waar nodig en waar effectief. Gebiedsontwikkeling staat voor een proces waarin je, met bepaalde meerwaardecreaties voor ogen, in kunt stappen om er na het realiseren van meerwaarde weer uit te stappen. Het gebied zal zich blijven ontwikkelen, waardoor…

Lees meer
Waardenmakerij

Waardenmakerij

2012.08.09 |

De Waardenmakerij presenteert een kompas om koers te blijven houden en duurzame resultaten te boeken in complexe maatschappelijke opgaven. Gekoerst wordt op het in positie brengen van bezielde personen, op de vorming van een coalitie van mentale eigenaren, op het maken van hun gedeeld panorama en op het investeren van…

Lees meer
Verdienmogelijkheden

Verdienmogelijkheden

2011.11.20 |

Door talloze veranderingen op financieel-economisch vlak is het klassieke repertoire van financieringsbronnen voor gebiedsontwikkeling zoals subsidies van overheden, baten uit gaswinning of grondexploitaties en leningen door banken toe aan herijking en vernieuwing. Dertig nieuwe verdienmogelijkheden zijn onderzocht op kansen, dilemma’s en beleidsimplicaties. Aansprekende voorbeelden zijn deels al gerealiseerd. Te denken…

Lees meer
Praktijkboek Gebiedsontwikkeling II

Praktijkboek Gebiedsontwikkeling II

2009.10.17 |

Geïnspireerd door veertig trendsettende praktijken van gebiedsontwikkeling zijn talloze methodieken ontwikkeld, variërend van de Moeten-Willen-Kunnen-analyse en Reflectiesessies tot Uitruilbare Ontwikkelruimte en Overeenkomsten voor Gebiedsconcessies. Voorts zijn voor majeure nog steeds hoogst actuele thema’s zowel aanraders als afraders concreet beschreven. Gebiedsontwikkeling vereist de kunst van jongleren: contact én contract, informeel én…

Lees meer
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

2008.01.01 |

In Ooijen-Wanssum, een gebied tussen Nijmegen en Roermond, is na overstromingen in 1926 met afnemend hoogwaterbesef gebouwd. Dat ging goed tot 1993/1995. Het hoogwater in die beide jaren was een wake-up-call van formaat. Begin deze eeuw is gestart met een open gebiedsproces. Bewoners en ondernemers van het gebied kozen overtuigend…

Lees meer