Publicaties

Overheidsparticipatie. Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet

Overheidsparticipatie. Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet

2016.03.11 |

We verkeren in een transitie van overheidsdominantie naar overheidsparticipatie. Dit vereist een megacultuuromslag binnen overheden maar ook bij ondernemers en particulieren. Zolang we opportunistisch blijven hangen in een mix van oud als het ons uitkomt en nieuw als ons dat op een ander moment beter uitkomt, is sprake van een…

Lees meer
Overdiepse polder: Vijftien jaar overheidsparticipatie

Overdiepse polder: Vijftien jaar overheidsparticipatie

2015.09.01 |

De Overdiepse polder is een proeftuin voor het latere programma Ruimte voor de Rivier en een icoon van overheidsparticipatie. De bewoners kregen en namen de hoofdrol en vonden voor realisatie van hun terpenplan in overheden uiteindelijk een dienstbare partner. De auteur van dit boek is gedurende het proces van vijftien…

Lees meer
Startgebruikers

Startgebruikers

2012.10.16 |

Startgebruikers gaat over initiatiefnemers en afnemers die niet alleen door winstbejag maar ook maatschappelijk bewust en intrinsiek gemotiveerd zijn om iets nieuws te realiseren. In het boek wordt verkend hoe het recht op initiatief voor welwillenden vorm gegeven kan worden. En wat de kansen zijn van een scope die zich…

Lees meer
Proceskunst

Proceskunst

2012.08.20 |

Proceskunst gaat over het recht op initiatief en het assembleren van kleine initiatieven tot grote veranderingen. In het boek zijn voorstellen gedaan om krachtige ontwikkelprocessen te laten ontstaan, die rekening houden met de veranderingen die in het systeem van gebiedsontwikkeling zijn opgetreden. De procesketen is omgekeerd: vanuit de vraag worden…

Lees meer
Meerwaardecreatie

Meerwaardecreatie

2012.08.19 |

Uitnodigingsplanologie staat voor sturend loslaten vanuit vertrouwen. Sturing vanuit publieke verantwoordelijkheden daar waar nodig en waar effectief. Gebiedsontwikkeling staat voor een proces waarin je, met bepaalde meerwaardecreaties voor ogen, in kunt stappen om er na het realiseren van meerwaarde weer uit te stappen. Het gebied zal zich blijven ontwikkelen, waardoor…

Lees meer