2012.08.19 |

Uitnodigingsplanologie staat voor sturend loslaten vanuit vertrouwen. Sturing vanuit publieke verantwoordelijkheden daar waar nodig en waar effectief. Gebiedsontwikkeling staat voor een proces waarin je, met bepaalde meerwaardecreaties voor ogen, in kunt stappen om er na het realiseren van meerwaarde weer uit te stappen. Het gebied zal zich blijven ontwikkelen, waardoor de verantwoordelijkheid voor volhoudbaar handelen nog eens extra wordt onderstreept. Waar gebiedsontwikkeling als project is of wordt gepercipieerd, wordt vrijwel zeker gedoeld op realisatie van vastgoed, waterveiligheid of infrastructuur. Voor projecten geldt een begin en een einde. Inherent aan gebiedsontwikkeling is juist dat het verbonden blijft met ruimte en tijd. In het boek is uitnodigingsplanologie methodisch uitgewerkt. Verder zijn ruim twintig praktijken van gebiedsontwikkeling beschreven en geanalyseerd op uiteenlopende punten, variërend van verdienmogelijkheden en mentaal eigenaarschap tot zelflerend vermogen en leiderschap. Roel in ’t Veld, voormalig voorzitter van NLBW, schreef het voorwoord.

Auteur: Peter van Rooy
Uitgave: NLBW, 2012
Download de publicatie hier.