Publicaties

Waardenmakerij

Waardenmakerij

2012.08.09 |

De Waardenmakerij presenteert een kompas om koers te blijven houden en duurzame resultaten te boeken in complexe maatschappelijke opgaven. Gekoerst wordt op het in positie brengen van bezielde personen, op de vorming van een coalitie van mentale eigenaren, op het maken van hun gedeeld panorama en op het investeren van…

Lees meer
Verdienmogelijkheden

Verdienmogelijkheden

2011.11.20 |

Door talloze veranderingen op financieel-economisch vlak is het klassieke repertoire van financieringsbronnen voor gebiedsontwikkeling zoals subsidies van overheden, baten uit gaswinning of grondexploitaties en leningen door banken toe aan herijking en vernieuwing. Dertig nieuwe verdienmogelijkheden zijn onderzocht op kansen, dilemma’s en beleidsimplicaties. Aansprekende voorbeelden zijn deels al gerealiseerd. Te denken…

Lees meer
Praktijkboek Gebiedsontwikkeling II

Praktijkboek Gebiedsontwikkeling II

2009.10.17 |

Geïnspireerd door veertig trendsettende praktijken van gebiedsontwikkeling zijn talloze methodieken ontwikkeld, variërend van de Moeten-Willen-Kunnen-analyse en Reflectiesessies tot Uitruilbare Ontwikkelruimte en Overeenkomsten voor Gebiedsconcessies. Voorts zijn voor majeure nog steeds hoogst actuele thema’s zowel aanraders als afraders concreet beschreven. Gebiedsontwikkeling vereist de kunst van jongleren: contact én contract, informeel én…

Lees meer
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

2008.01.01 |

In Ooijen-Wanssum, een gebied tussen Nijmegen en Roermond, is na overstromingen in 1926 met afnemend hoogwaterbesef gebouwd. Dat ging goed tot 1993/1995. Het hoogwater in die beide jaren was een wake-up-call van formaat. Begin deze eeuw is gestart met een open gebiedsproces. Bewoners en ondernemers van het gebied kozen overtuigend…

Lees meer
Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord

Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord

2007.01.01 |

Groot Mijdrecht Noord is een diepgelegen veenweidegebied onder de rook van Amsterdam. Werken op de Zuidas en wonen in het groen is een geliefde combinatie. Om het gebied droog te houden moet elke negen minuten een zwembad bruin brak water worden uitgeslagen naar de omgeving. De bodem klinkt er verder…

Lees meer