2012.08.09 |

De Waardenmakerij presenteert een kompas om koers te blijven houden en duurzame resultaten te boeken in complexe maatschappelijke opgaven. Gekoerst wordt op het in positie brengen van bezielde personen, op de vorming van een coalitie van mentale eigenaren, op het maken van hun gedeeld panorama en op het investeren van concrete toegevoegde waarden. Dit vanuit de overtuiging dat de combinatie van mensen, momenten en plekken het verschil maken. Je doet pas mee als je waarde weet toe te voegen. Ab van Luin (29 maart 1952-16 oktober 2015), initiator en hoofdauteur van het boek, sprak van productieve waardenmakerijen vanuit zijn overtuiging van goede krachten in mensen die met elkaar aan de slag willen. Hij zag een Waardenmakerij als een tussenruimte van waaruit de ontmoeting wordt gefaciliteerd, ruimte wordt gegeven aan creativiteit, kan worden geëxperimenteerd, wordt gecorrigeerd en wordt gestuurd. Roel in ’t Veld , voormalig voorzitter van NLBW, schreef het voorwoord.

Auteurs: Ab van Luin, Katrien Termeer, Hans Mommaas, Gerard Breeman, Jules Hinssen
Uitgave: NLBW, 2012
Download hier de PDF.