2007.01.01 |

Groot Mijdrecht Noord is een diepgelegen veenweidegebied onder de rook van Amsterdam. Werken op de Zuidas en wonen in het groen is een geliefde combinatie. Om het gebied droog te houden moet elke negen minuten een zwembad bruin brak water worden uitgeslagen naar de omgeving. De bodem klinkt er verder door in, waardoor de noodzaak van pompen alleen maar toeneemt. Oxydatie van drooggelegd veen leidt tot aanzienlijke uitstoot van CO2. Binnen ons huidige democratische systeem blijken we niet in staat om de geleidelijk ontstane situatie te keren.

Auteur: Peter van Rooy
Uitgave: Habiforum, 2007
Download hier de PDF.