2011.11.20 |

Door talloze veranderingen op financieel-economisch vlak is het klassieke repertoire van financieringsbronnen voor gebiedsontwikkeling zoals subsidies van overheden, baten uit gaswinning of grondexploitaties en leningen door banken toe aan herijking en vernieuwing. Dertig nieuwe verdienmogelijkheden zijn onderzocht op kansen, dilemma’s en beleidsimplicaties. Aansprekende voorbeelden zijn deels al gerealiseerd. Te denken valt aan een multifunctionele waterkering in Katwijk, met in de kering een parkeergarage. Dit onder het motto: het kan wél. Het boek beklemtoont de noodzaak van nieuwe allianties tussen bestaande sectoren, die niet zelden pal naast elkaar opereren op vergelijkbare terreinen. Dit vereist culturele veranderingen binnen instituties en sociale innovaties. We zullen moeten leren omgaan met de inherente spanning tussen verticale institutionele verbanden (systeemwereld) en horizontale menselijke verbanden (leefwereld). Roel in ’t Veld, voormalig voorzitter van NLBW, schreef het voorwoord.

Auteur: Peter van Rooy
Uitgave: NLBW, 2011
Download hier de PDF.