2016.03.11 |

We verkeren in een transitie van overheidsdominantie naar overheidsparticipatie. Dit vereist een megacultuuromslag binnen overheden maar ook bij ondernemers en particulieren. Zolang we opportunistisch blijven hangen in een mix van oud als het ons uitkomt en nieuw als ons dat op een ander moment beter uitkomt, is sprake van een giftig mengsel dat leidt tot burgerfrustratie enerzijds en overheidsfrustratie anderzijds. Dit boek is een verkenning van wat overheidsparticipatie vermag en wat er voor nodig is. Het boek begint met een woord vooraf door de vier overheidslagen: Marco Zeeman, directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat, Ank Bijleveld-Schouten, voormalig commissaris van de Koning in Overijssel, Aat de Jonge, burgemeester van Dronten & Luc Kohsiek, dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Auteur: Peter van Rooy
Tekstuele bijdragen: Ab van Luin, Geert Teisman & Jeroen Hutten
Uitgave: NLBW, 2016
Download de pdf hier.