2015.09.01 |

De Overdiepse polder is een proeftuin voor het latere programma Ruimte voor de Rivier en een icoon van overheidsparticipatie. De bewoners kregen en namen de hoofdrol en vonden voor realisatie van hun terpenplan in overheden uiteindelijk een dienstbare partner. De auteur van dit boek is gedurende het proces van vijftien jaar actief betrokken geweest als intermediair tussen bewoners en overheden en heeft het vertrouwen en de vrijheid gekregen om vanuit zijn ervaringen verslag te doen. Het boek is een rijk geïllustreerd bestuurskundig relaas met tal van bekende en minder bekende personen. Pijnlijke momenten zijn wel benoemd, maar altijd in de context van leren voor vakmanschap van overheidsparticipatie. Uitgave van het boek is mogelijk gemaakt door Waterschap Brabantse Delta & Provincie Noord-Brabant. Wim van de Donk, commissaris van de koning in Noord-Brabant, tekende voor het woord vooraf.

Auteur: Peter van Rooy
Uitgave: NLBW, 2015
Download de PDF hier