2018.03.26 |

Investeringen in klimaatadaptatie tot nu toe waren soms lastig maar toch ging het om laaghangend fruit. Er waren immers miljarden overheidsmiddelen beschikbaar en het gros van de maatregelen is genomen in dunbevolkte buitengebieden. In de nabije toekomst moet klimaatadaptatie vooral in stedelijke gebieden haar beslag krijgen. Inherent zijn gemeenten, particulieren en ondernemers belangrijke spelers, zo niet de nieuwe hoofdrolspelers. Zonder hen die positie te gunnen, gaat ruimtelijke adaptatie fysieksociaal niet lukken of zal het voor de voormalige hoofdrolspelers (Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen) zeer kostbaar tot zelfs onbetaalbaar worden. In deze publicatie staan vuistregels voor participatieve ruimtelijke adaptatie. De publicatie begint met een woord vooraf door Bert Boerman, gedeputeerde Provincie Overijssel & Stefan Kuks, watergraaf Waterschap Vechtstromen.

Auteur: Peter van Rooy
Uitgave: Living Lab Overijssel (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie), 2018
Download hier de PDF