2018.04.21 |

In zijn boek De Onzichtbare Hand beschrijft transitie-econoom Bas van Bavel de opgang en neergang van beschavingen. Voor het huidige tijdsgewricht constateert hij een zekere machteloosheid. Dé markt en dé mondialisering lijken krachten buiten ons waar we geen grip op hebben maar die wel onze toekomst bepalen. Wel ziet hij een positieve tegenbeweging in eigen land, in allerlei vormen van zelforganisatie en in de weer groeiende populariteit van coöperaties. Het is een signaal dat de mythe wordt ontrafeld dat de vrije markt altijd groei, welvaart en vrijheid zou blijven genereren. Deze ontmythologisering opent allerlei nieuwe handelingsperspectieven. Een juk valt van ons af en we kunnen weer handelen. Voor mij raakt de geest van de Omgevingswet hieraan. Er spreekt een erkenning uit, dat we de grote opgaven (energietransitie, klimaatadaptatie, et cetera) op lokale en regionale schaal niet zonder de kracht van particulieren en het MKB kunnen realiseren. Overheden betalen zich scheel voor vergelijkbare resultaten en multinationals staan zo ver van ons af dat ze niet weten waar aan te beginnen. De toekomst van een gebied wordt weer van mensen die er wonen, werken en tijdelijk verblijven.

Auteur: Peter van Rooy
Uitgave: Friesch Dagblad Zaterdagbijlage, 21 april 2018
Download de PDF hier