2018.03.23 |

We staan voor grote maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, voedselverduurzaming en biodiversiteitsverhoging. Zonder particuliere en private initiatieven gaat dat in een democratie als de onze niet lukken. Met de Omgevingswet worden bewoners en ondernemers uitgenodigd. Koplopers bewijzen dat zij op lokale en regionale schaal tot verbluffende resultaten kunnen komen. Particulieren hebben er door de bank genomen wel professionele ondersteuning voor nodig. Die kan worden geboden door soepel samenwerkende overheden. Dan pas kan sprake zijn van een gelijk speelveld. Ondersteuning klinkt simpel maar vereist vakmanschap op hoog niveau en de kunst van loslaten zonder in de steek te laten. Dit boek biedt handreikingen om al doende te leren. Het boek opent met twee woorden vooraf: Edward Stigter, directeur leefomgeving Vereniging Nederlandse Gemeenten & Mary-Ann Schreurs, voormalig wethouder van Eindhoven.

Auteur: Peter van Rooy
Uitgave: Ministerie van BZK, NLBW & Democratic Challenge, 2018
Download de pdf hier