2022.07.05 |

Vrijwel ongemerkt voltrekt zich op de Noordzee een ruimtelijke transitie die op land zijn weerga niet kent. Wat we daarvan kunnen leren voor land, staat centraal in dit boek. Kernwoorden zijn lef, leiderschap, luisteren en leren. Het boek is te bestellen door overmaking van € 20,00 op rekeningnummer NL19 TRIO 0197 7593 19 ten name van Coöperatie NederLandBovenWater met vermelding van uw naam en het verzendadres.