Methodieken

Systeemanalyse – Moeten Willen Kunnen

Systeemanalyse – Moeten Willen Kunnen

2013.10.16 |

Inleiding Een succesvolle gebiedsontwikkeling vereist een overtuigende aanwezigheid van urgenties, ambities en condities. Anders gezegd moeten beslissende actoren de noodzaak van handelen voelen, moeten zij er persoonlijk echt voor willen gaan en moeten er ook mogelijkheden zijn in de sfeer van fysieke mogelijkheden, instrumenten, middelen, mensen met de nodige vaardigheden,…

Lees meer
Strategievorming – Transparant naar slagvaardige besluitvorming

Strategievorming – Transparant naar slagvaardige besluitvorming

2013.10.16 |

Inleiding In elke gebiedsontwikkeling wordt een route afgelegd van opgave naar oplossing. Kenmerkend voor gebiedsontwikkeling als nieuwe werkwijze is dat deze route anders wordt afgelegd; niet meer met vooraf gedefinieerde uitkomsten, maar open, interactief en experimenteel. Dat vraagt structuur en ruimte. Structuur omdat op een systematische en verantwoorde manier stappen…

Lees meer

Ondernemende groep – Samen actief aan de slag om innovatieve oplossingen te realiseren

2013.10.16 |

Inleiding Bij gebiedsontwikkeling komen altijd meer partijen, belangen en doelen samen die bovendien op allerlei ingewikkelde manieren met elkaar zijn verbonden. Soms komen belangen overeen en vinden partijen elkaar snel, veel vaker botsen belangen echter en hebben partijen verschillende oplossingen voor ogen. Het zijn deze samengestelde, ‘gemene’ problemen die de…

Lees meer

Onderhandelen – Bereiken van consensus met de Mutual Gains Approach

2013.10.16 |

Inleiding Bij duurzame gebiedsontwikkeling gaat het altijd om het zoeken naar een optimum in een onderhandelingsproces tussen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Succesvol onderhandelen gaat echter niet vanzelf. De traditionele opvattingen over hoog inzetten en daarna concessies doen leiden nooit tot een optimaal resultaat waarmee alle partijen echt blij zijn….

Lees meer