Over programma’s

NLBW Omgevingswerken
NLBW werkt met programma’s van enkele jaren. Waar eerder het accent lag op essenties van gebiedsontwikkeling (2004-2006), methodieken voor vakmanschap (2007-2009), meerwaardecreatie (2010-2012), overheidsparticipatie (2013-2016) ligt de focus binnen het lopende programma op omgevingswerken (2016-2019). Anders gezegd: binnen gebiedsontwikkelingen werken in de geest van de Omgevingswet. Rollen, verhoudingen, processen en ambities worden vloeibaar. Het is de kunst om juist tijdens deze overgang te komen tot spraakmakende resultaten in de richting van een duurzamere toekomst. Het programma leunt op drie pijlers: inhoud (bijvoorbeeld circulaire economie Overijssel), vakmanschap (o.a. PAGO) en organisatiecultuur. Binnen praktijken blijkt vooral in de samenhang tussen de drie pijlers nog veel winst te behalen. Per programma tekenen partners in. Samen met hen krijgt het programma concreet invulling. Belangstellenden zijn immer welkom voor een gesprek.
Lees hier meer over het actuele programma Omgevingswerken.

PAGO
PAGO staat voor Praktijk Academie Gebiedsontwikkeling en Omgevingswerken en maakt deel uit van NLBW. Het is een praktijkopleiding voor professionals met relevante werkervaring. Vanaf 2007 wordt de opleiding jaarlijks verzorgd aan gemêleerde groepen van maximaal zestien deelnemers. Het bestrijkt negen volle dagen waarop masters van naam en faam een actuele en persoonlijke inleiding houden, waarna onder begeleiding van coaches methodisch aan de slag wordt gegaan met praktijken van de deelnemers. Methodieken als de Moeten-Willen-Kunnen-analyse krijgen concreet betekenis. Tijdsinvesteringen in de opleiding worden in de regel dik terugverdiend door meer slimheid en meer snelheid in die praktijken. Aanvankelijke leervragen van deelnemers worden in de loop van de opleiding rijker qua inhoud en diepgang. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat en een diner. Belangstellenden zijn immer welkom voor een gesprek.
Lees hier meer over het actuele programma PAGO.

Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst
In navolging van de succesvolle prijsvraag Waterlandschap van de Toekomst (2001) schreef NLBW in 2017 de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst uit. Zowel water als energie zijn ordenende principes voor onze ruimte. Na een halve eeuw van onzichtbaarheid, gaan beide thema’s alles, iedereen, overal raken. We willen verduurzaming maar zonder landschapspijn en zonder dat vooral zwakkeren er een zware prijs voor betalen. Toch vragen windturbines, zonneparken, warmtepompen en bijhorende infrastructuur ruimte en middelen. Voor drie schaalniveaus zijn ideeën gevraagd voor innovaties in ruimtelijke inpassing, meervoudig ruimtegebruik en participatie. Lokaal stedelijk gebied: Zwolle. Regionaal landelijk gebied: rond de A16. Nationaal waterlijk gebied: Zeeuwse zoute wateren. Volgens de jury onder leiding van Sybilla Dekker een heel lastige maar hoogst actuele opgave. In de eerste ronde zijn driemaal tien teams aan de slag gegaan. In de tweede ronde werken driemaal drie teams hun idee uit. Op 31 januari 2019 wordt driemaal een winnaar bekend tijdens een energiemanifestatie bij Rijkswaterstaat in Westraven Utrecht. Architectuur Lokaal verzorgt de organisatie van de prijsvraag.
Lees hier meer over de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst.