2016.09.01 |

Het vijfde programma Omgevingswerken (2017-2019) is gericht op werken in de geest van de Omgevingswet, met inhoudelijk bijzondere aandacht voor energietransitie, klimaatadaptatie en circulair grondstofgebruik.
Het programma leunt op drie onderling verbonden pijlers: praktijken, vakmanschap en organisatiecultuur. Praktijken worden opgewerkt en gestimuleerd door leden van de coöperatie. Vakmanschap krijgt ruim aandacht binnen trajecten van de beproefde Praktijk Academie Gebiedsontwikkeling en Omgevingswerken (©PAGO), die op beperkte schaal ook openstaan voor professionals van niet deelnemende organisaties. Cultuurverandering in de geest van de Omgevingswet wordt gestimuleerd door openhartige reflectieve gesprekken.