2006.10.16 |

Ruim voordat de Eerste Kamer op 17 januari 2006 de Nota Ruimte een wettelijke status toekende, is op tal van plaatsen gestart met gebiedsontwikkeling. In dit boek is aan de hand van twaalf praktijkvoorbeelden onderzocht wat gebiedsontwikkeling eigenlijk is. Is het een project, een programma of een proces? Wie zijn de hoofdrolspelers? Is het nieuw of is het oude wijn in nieuwe zakken? Wat zijn kritische succesfactoren? Essenties van toen zijn nog steeds actueel. Dit gegeven onderstreept dat gebiedsontwikkeling een cultuurverandering vereist bij alle betrokken partijen. Dat is een taai proces. Zonder cultuurverandering blijven actuele maatschappelijke opgaven liggen en zal ook de economie nimmer circulair worden. Ondanks de tegengekomen obstakels ontstond tijdens de wording van het boek de overtuiging dat Nederland alles in huis heeft om wereldlaboratorium voor duurzaam en participatief ontwikkelen te worden. Deze overtuiging vormt de basis voor alle latere publicaties in het kader van NLBW. Sybilla Dekker, toenmalig minister van VROM, schreef het voorwoord.

Auteurs: Peter van Rooy, Ab van Luin, Emil Dil & Fred Feddes
Uitgave: Habiforum, Nirov en VROM, 2006
Download pdf hier.