2017.09.04 |

Den Haag heeft niet alleen een blauwe kust maar ook een groene long. Tussen Scheveningen en het centrum liggen het Westbroekpark en de Scheveningse bosjes met een waterpartij. Een bijzonder groengebied met vele sferen. College en Gemeenteraad hadden een extern bureau opdracht gegeven om de inrichting beter te doen aansluiten bij internationale ambities. Het plan is keurig ter visie gelegd en zienswijzen konden worden ingediend. Duizenden reacties waren veelal afwijzend. Velen vreesden dat het geliefde bod en park zouden worden aangetast en vroegen deze juist te behouden. Het plan is van tafel gehaald. Een nieuwe aanpak betrof niet zo zeer de inhoud maar een nieuw proces. Niet de gemeente maar een denktank bestaande uit twaalf inwoners van de stad is gevraagd een visie voor het gebied te formuleren. De gemeente heeft de visievorming gefaciliteerd door ondersteuning en kennis beschikbaar te stellen. De Denktank is een experiment van democratische vernieuwing dat het midden houdt tussen loting en verkiezing enerzijds en afvaardiging en benoeming anderzijds. De visie is integraal overgenomen door de Gemeenteraad en wordt gefaseerd gerealiseerd.

Auteur: Peter van Rooy
Uitgave: Denktank Westbroekpark en Scheveningse bosjes, 2017
Download de PDF hier