2018.05.28 |

NLBW schreef in 2017 de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst uit. Uit de inzendingen die werden ingediend heeft de jury onder voorzitterschap van Sybilla Dekker drie visies geselecteerd voor het waterlijk gebied van de Zeeuwse zoute wateren: (1) plan Zeeland ademt! van Liandon Energy Consulting, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Droeze, Energy Indeed, Feddes Olthof landschapsarchitecten bv,(2)  plan Onder de Zeeuwse Zon van Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans bv, Wageningen Marine Research, SVP-Architectuur & stedebouw en (3) plan Zeeuwse warmte en koude van Studio Marco Vermeulen, Stedin, TNO. NederLandBovenWater heeft de drie teams uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde van de prijsvraag.
Het resultaat van de eerste ronde van de prijsvraag voor het landelijk gebied (A16, Breda) en het stedelijk gebied (Zwolle) is vandaag ook bekend gemaakt.
Bij de Energiemanifestatie die op 31 januari plaatsvindt in Utrecht, wordt het resultaat van de gehele prijsvraag bekend gemaakt.

 • W002 Zeeland ademt!: Carla Roghair*, Jan Bozelie, Simon Kamerbeek, Jasper Kroondijk, Peter Laagland en Marc Schot (Liandon Energy Consulting), Mascha Dedert (Zeeuws Milieufederatie), Koos Iestra (Adviesbureau Haver Droeze), Mark Meijer (Energy Indeed), Berdie Olthof, Martijn Noordermeer, Maria Potamiali (Feddes Olthof landschapsarchitecten bv)

De inzendingen
Met de prijsvraag Energielandschap van de toekomst vraagt NederLandBovenWater om innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. De ideeën hebben betrekking op drie locatie specifieke toepassingsgebieden. In het waterlijk gebied gaat het om de Zeeuwse zoute wateren, in het landelijk gebied om het gebied rond de A16 en in het stedelijk gebied om het grondgebied van de gemeente Zwolle.
90 belangstellende registreerden zich voor deelname aan de prijsvraag, waarna 32 inzendingen werden ontvangen. 10 teams dienden een visie in voor het waterlijk gebied. Uit deze inzendingen selecteerde de jury unaniem de drie plannen:

 • W002 Zeeland ademt!, Liandon Energy Consulting, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Droeze, Energy Indeed, Feddes Olthof landschapsarchitecten bv
 • W005 Onder de Zeeuwse Zon, Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans bv, Wageningen Marine Research, SVP-Architectuur & stedebouw
 • W007 Zeeuwse warmte en koude, Studio Marco Vermeulen, Stedin, TNO

De samenvatting van de inzendingen uit de eerste ronde, met daarbij de volledige teamsamenstelling, is hier te downloaden. De inzenders zijn uitgenodigd om hun visie in de tweede ronde uit te werken tot een structuurontwerp met uitvoeringsstrategie.
Het resultaat van de eerste ronde van de prijsvraag voor het landelijk gebied en het stedelijk gebied is onder de links te vinden.

Programma en aanmelding Energiemanifestatie 31 januari 2019
Het resultaat van de prijsvraag, met bekendmaking van de winnaars, vindt plaats op donderdag 31 januari 2019 van 12.00 – 17.30 uur tijdens de Energiemanifestatie bij Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht. Dan wordt ook het volledige juryrapport gepubliceerd.
Het programma kunt u hier downloaden, en u kunt zich via deze pagina aanmelden.

Jury
De inzendingen werden beoordeeld door een jury bestaande uit:

 • Sybilla Dekker vm minister van VROM
 • Floris Alkemade Rijksbouwmeester
 • Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele
 • Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving
 • Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven
 • Liz van Duin directeur netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta
 • Ben de Reu gedeputeerde Provincie Zeeland

Architectuur Lokaal organiseert de prijsvraag conform Kompas light Prijsvragen; secretaris van de prijsvraag is Peter van Rooy (NLBW), tevens voorzitter technische commissie, m.m.v. Cilly Jansen en Bram Talman (Architectuur Lokaal), allen zonder stemrecht.

NederlandBovenWater schrijft de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst. Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied uit in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf.