2018.05.28 |

In 2017 schreef NLBW de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst uit. Uit de inzendingen die werden ingediend voor de prijsvraag heeft de jury onder voorzitterschap van Sybilla Dekker drie visies geselecteerd voor het stedelijk gebied van Zwolle: (1) plan Ruimte voor Energie – Energie voor Transitie van KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN, (2) plan Connected Naoberhoods van Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad en (3) plan Deelt Warmte, Zwolle van kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art. NederLandBovenWater heeft de drie teams uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde van de prijsvraag.
Het resultaat van de eerste ronde van de prijsvraag voor het landelijk gebied (A16, Breda) en het waterlijk gebied (Zeeuwse zoute wateren) is vandaag ook bekend gemaakt.
Bij de Energiemanifestatie die op 31 januari plaatsvindt in Utrecht, wordt het resultaat van de gehele prijsvraag bekend gemaakt.

 • S003 Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie: Wouter Vos*, Marjan van Capelle, Frank Gorissen, Veerle Merk en Marjan Veen (KuiperCompagnons), Johan van de Heijning en Just Verhoeven (Antea Group), Martijn Boelhouwers en Andre van Eijk (bureau MA.AN)

De inzendingen
Met de prijsvraag Energielandschap van de toekomst vraagt NederLandBovenWater om innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. De ideeën hebben betrekking op drie locatie specifieke toepassingsgebieden. In het stedelijk gebied gaat het om het grondgebied van de gemeente Zwolle, in het landelijk gebied om het gebied rond de A16 en in het waterlijk gebied om de Zeeuwse zoute wateren.
90 belangstellende registreerden zich voor deelname aan de prijsvraag, waarna 32 inzendingen werden ontvangen. 11 teams dienden een visie in voor het stedelijk gebied. Uit de 10 geldige inzendingen, die tot de beoordeling werden toegelaten, selecteerde de jury unaniem de drie plannen:

 • S003 Ruimte voor Energie – Energie voor Transitie, KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN
 • S005 Connected Naoberhoods, Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad
 • S009 Deelt Warmte, Zwolle kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art

De samenvatting van de inzendingen uit de eerste ronde, met daarbij de volledige teamsamenstelling, is hier te downloaden. De inzenders zijn uitgenodigd om hun visie in de tweede ronde uit te werken tot een structuurontwerp met uitvoeringsstrategie.
Het resultaat van de eerste ronde van de prijsvraag voor het landelijk gebied en het waterlijk gebied is onder de links te vinden.

Programma en aanmelding Energiemanifestatie 31 januari 2019
Het resultaat van de prijsvraag, met bekendmaking van de winnaars, vindt plaats op donderdag 31 januari 2019 van 12.00 – 17.30 uur tijdens de Energiemanifestatie bij Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht. Dan wordt ook het volledige juryrapport gepubliceerd.
Het programma kunt u hier downloaden, en u kunt zich hier aanmelden.

Jury
De inzendingen werden beoordeeld door een jury bestaande uit:

 • Sybilla Dekker vm minister van VROM
 • Floris Alkemade Rijksbouwmeester
 • Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele
 • Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving
 • Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven
 • Pien van der Does directeur Fysiek gemeente Zwolle
 • Bart Buijs directeur Het Oversticht

NederlandBovenWater schrijft de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst. Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied uit in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf.