Peter van Rooy


Curriculum vitae

Peter van Rooy werkt ruim dertig jaar als extern collega voor en met medewerkers, directieleden en bestuurders van overheden en marktpartijen. Met zijn onorthodoxe doch constructieve aanpak van maatschappelijke kwesties is hij procesregisseur van tal van beleidsexperimenten en gebiedsontwikkelingen. Hiervoor heeft hij diverse prijzen in de wacht gesleept.

Gebiedsontwikkeling, zelforganisatie en overheidsparticipatie lopen als rode draad door zijn professionele loopbaan. Hij ziet het als sociaal-culturele innovaties gericht op volhoudbare verbindingen tussen energie, landbouw, mobiliteit, natuur, water en woningbouw en als trendbreuk in de klassieke verhouding tussen publieke, private en particuliere partijen. Waar de nog vooral nationale twintigste eeuw stond voor ruimtelijke en sociale maakbaarheid roepen de eerste decennia van de mondiale eenentwintigste eeuw op tot innovatie, excellentie, kwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en inherent systeemveranderingen. Het vraagt van overheden te handelen vanuit meerwaarde en anderen professioneel te ondersteunen, opdat de samenleving vitaal blijft. Het door Peter van Rooy ontwikkelde concept van uitnodigingsplanologie (2011) met daarin de 8P’s is een vorm van proceskunst die hierbij past. Van marktpartijen vraagt het (h)erkenning van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor verduurzaming, opdat winst en welzijn zich tot elkaar blijven verhouden. Van burgers vraagt het actieve participatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Met zijn publicaties in tijdschriften en dagbladen, scherpe mondelinge presentaties voor uiteenlopende gezelschappen, zelf georganiseerde (politieke) bijeenkomsten, dagvoorzitterschappen en interviews voor radio, televisie, dagbladen (van EénVandaag, Brandpunt, Netwerk, NOS-journaal, BNR, Telegraaf, NRC, Trouw, Volkskrant, Regionale Dagbladen, Metro en Algemeen Dagblad tot Financieel Dagblad en Cobouw) en tijdschriften (van Intermediair en Panorama tot Building Business en De Groene Amsterdammer) is hij voorloper op het gebied van het door hem bedachte ‘omdenken’ (1997). Door verandering van perspectief blijken hardnekkige kwesties oplosbaar en zelfs enthousiasme te generen. Op grond van analyses van en ontwerpen voor coproducerende processen is hij aan de TU Delft gepromoveerd als bestuurskundige die permanent oog heeft voor de combinatie van inhoud, proces en procedure.

Naast actieve rollen in praktijken geeft hij maatwerktrainingen en masterclasses en is hij hoofdauteur van trendsettende uitgaven van onder meer Habiforum, NederLandBovenWater, Rathenau Instituut, Rijkswaterstaat en STOWA. Voorbeelden van initiatieven en concepten zijn Van Gogh National Park (2016), Toscane van het Noorden (2014), prijsvraag Waterlandschap van de Toekomst (2000) en prijsvraag Energielandschap van de Toekomst (2017).

 

Formele posities

2003-heden                Oprichter en directeur Coöperatie NederLandBovenWater.
1998-heden                Oprichter en directeur Adviesbureau Accanto.
1997-1998                  Directeur strategie en beleid, DHV Amersfoort.
1988-1997                  Adviseur en directeur watermanagement, DHV Amersfoort.
1985-1987                  Docent voortgezet onderwijs, Ambt-Delden en Hoofddorp.
1984-1985                  Wetenschappelijk medewerker, Raad van Europa, Straatsburg.

Professionele functies

2017-2019                  Prijsvraag Energielandschap: uitschrijver en secretaris jury.
2016-heden                Provincie Gelderland: lid Q-team projecten hoogwaterbescherming.
2016-2018                  VNG/BZK/IenW: kennismakelaar Democratic Challenge Omgevingswet.
2016-2017                  Gemeente Den Haag: procesbegeleider democratische vernieuwing.
2016-2018                  Provincie Limburg: lid adviescommissie ontwikkelprogramma POP3.
2015-2017                  Ministerie BZK: lid beoordelingscommissie Paleis Soestdijk.
2013-2014                  Deltaprogramma: lid beoordelingscommissie (vz Pier Vellinga).
2011-2016                  Provincie Noord-Brabant: co-initiator en inspirator Praktijkschool Brabant.
2011-heden                Provincie Noord-Brabant: vz meerwaardecommissie gebiedsontwikkeling.
2010-2016                  ROmagazine: columnist en publicist in licht van Omgevingswet.
2010-2012                  Nederlands Instituut voor de Bouw: lid raad van advies.
2009-heden                Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: voorzitter adviesgroep.
2009-2010                  Ministerie van LNV: lid kenniskamer natuur (vz Yvonne van Rooy).
2007-2009                  Commissie fundamentele verkenning bouw: lid (vz Sybilla Dekker).
2007-2008                  Raad voor het Landelijk Gebied: lid werkgroep gebiedsontwikkeling.
2006-heden                Praktijk Academie Gebiedsontwikkeling en Omgevingswerken: oprichter.
2004-2006                  Veilig Verkeer Nederland: adviseur kanteling organisatie.
2004-2011                  Stichting Nederlandse Waterbond: medeoprichter en voorzitter.
2004-2012                  Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid: lid raad van advies.
2004-2013                  Stichting ARK: lid raad van toezicht (vz Hans Voortman).
2004-2013                  Nirov/Platform31: associé gebiedsontwikkeling.
2004-2006                  Provincie Zeeland: columnist in Zeeuws Palet.
2002-2004                  Ministerie van Financiën: lid werkgroep IBO-bekostiging waterbeheer.
2001-2018                  Coöperatie Gastvrije Randmeren: procesinnovator en bestuursadviseur.
2001-2009                  Habiforum: associé gebiedsontwikkeling stedelijk en landelijk.
2001-2010                  Larenstein: lid raad van advies MSc Land and Water Management.
2000-2004                  Bezinningsgroep Water: inhoudelijk secretaris (vz Neelie Kroes).
2000-2001                  Prijsvraag Waterlandschap: uitschrijver en secretaris jury.
2000-2001                  Ministerie van Verkeer en Waterstaat: columnist De Water Nieuwsbrief.
1998-2004                  Rathenau instituut: onafhankelijk politiek adviseur water en ruimte.
1996-2004                  Nederlandse Vereniging Waterbeheer: vz jury jaarprijzen.
1996-2002                  Nederlandse Vereniging Waterbeheer: vz programma waterbeheer.
1996-2004                  Werkgroep Ecologisch Waterbeheer: voorzitter.
1990-1996                  Universiteit Leiden: lid adviesraad postdoc environmental management.

Opleiding

1997                            Doctoraat technische bestuurskunde (PhD), Technische Universiteit Delft.
1994/1995                   Persoonlijke en team effectiviteit, Reddin, Naarden.
1988                            Postdoctoraal environmental management (MSc), Universiteit Leiden.
1985                            Postdoctoraal wetenschapsjournalistiek, Radboud Universiteit Nijmegen.
1984                            Doctoraal biologie (MSc), Radboud Universiteit Nijmegen.

CV Peter van Rooy (oprichter/directeur)