Peter van Rooy


Curriculum vitae

Peter van Rooy werkt ruim dertig jaar als extern collega voor en met medewerkers, directieleden en bestuurders van overheden en marktpartijen. Met zijn onorthodoxe doch constructieve aanpak van maatschappelijke kwesties is hij procesregisseur van tal van beleidsexperimenten en gebiedsontwikkelingen. Hiervoor heeft hij diverse prijzen in de wacht gesleept.

Gebiedsontwikkeling, zelforganisatie en overheidsparticipatie lopen als rode draad door zijn professionele loopbaan. Hij ziet het als sociaal-culturele innovaties gericht op volhoudbare verbindingen tussen energie, landbouw, mobiliteit, natuur, water en woningbouw en als trendbreuk in de klassieke verhouding tussen publieke, private en particuliere partijen. Waar de nog vooral nationale twintigste eeuw stond voor ruimtelijke en sociale maakbaarheid roepen de eerste decennia van de mondiale eenentwintigste eeuw op tot innovatie, excellentie, kwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en inherent systeemveranderingen. Het vraagt van overheden te handelen vanuit meerwaarde en anderen professioneel te ondersteunen, opdat de samenleving vitaal blijft. Het door Peter van Rooy ontwikkelde concept van uitnodigingsplanologie (2011) met daarin de 8P’s is een vorm van proceskunst die hierbij past. Van marktpartijen vraagt het (h)erkenning van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor verduurzaming, opdat winst en welzijn zich tot elkaar blijven verhouden. Van burgers vraagt het actieve participatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Met zijn talloze publicaties in tijdschriften en dagbladen, scherpe mondelinge presentaties voor uiteenlopende gezelschappen, zelf georganiseerde (politieke) bijeenkomsten, dagvoorzitterschappen en interviews voor radio, televisie, dagbladen (van EénVandaag, Pointer-Radio, Brandpunt, Netwerk, NOS-journaal, BNR, Telegraaf, NRC, Trouw, Volkskrant, Regionale Dagbladen, Metro, Cobouw en Algemeen Dagblad tot Financieel Dagblad) en tijdschriften (van Intermediair en Panorama tot Building Business, De Boerderij en De Groene Amsterdammer) is hij voorloper op het gebied van het door hem bedachte ‘omdenken’ (1997). Door verandering van perspectief blijken hardnekkige kwesties oplosbaar en zelfs enthousiasme te generen. Op grond van analyses van en ontwerpen voor coproducerende processen is hij aan de TU Delft gepromoveerd als bestuurskundige die permanent oog heeft voor de combinatie van inhoudelijke effectiviteit en maatschappelijke acceptatie.

Naast professionele functies (voorbeelden commissies Soestdijk, Veenhuizen, Oud Herlaer, Bouw en Water) en actieve rollen in praktijken (voorbeelden Krimpenerwaard, Overdiepse polder, Waalfront en Centrum Den Haag) geeft hij maatwerktrainingen en masterclasses en is hij hoofdauteur van trendsettende uitgaven van onder meer Habiforum, Architectuur Lokaal, NederLandBovenWater, Rathenau Instituut, Rijkswaterstaat en STOWA (zie onder Publicaties). Voorbeelden van zijn initiatieven en concepten zijn Van Gogh National Park (2016: combinatie cultuur en natuur in Brabant), Toscane van het Noorden (2014: armoede van verleden als rijkdom van toekomst in grensstreek Brabant, Limburg, Vlaanderen), prijsvraag Waterlandschap van de Toekomst (2000: voorzitter Pieter Winsemius) en prijsvraag Energielandschap van de Toekomst (2017: voorzitter Sybilla Dekker).

Formele posities

2003-heden                Oprichter en directeur Coöperatie NederLandBovenWater.
1998-heden                Oprichter en directeur Adviesbureau Accanto.
1997-1998                  Directeur strategie en beleid, DHV Amersfoort.
1988-1997                  Adviseur en directeur watermanagement, DHV Amersfoort.
1985-1987                  Docent voortgezet onderwijs, Ambt-Delden en Hoofddorp.
1984-1985                  Wetenschappelijk medewerker, Raad van Europa, Straatsburg.

Professionele functies

2020-2021                Ministerie BZK: lid beoordelingscie Veenhuizen (vz Jozias van Aartsen).
2019-2022                Ministerie van IenW: lid expertisegroep Participatie (vz Erik Pool).
2017-2019                Prijsvraag Energie: uitschrijver en secretaris jury (vz Sybilla Dekker).
2016-2017                Groen Ontwikkelbedrijf Brabant: voorzitter beoordelingscie Oud Herlaer.
2016-heden              Provincie Gelderland: lid Q-team projecten hoogwaterbescherming.
2016-2018                VNG/BZK/IenW: kennismakelaar Democratic Challenge Omgevingswet.
2016-2017                Gemeente Den Haag: procesbegeleider democratische vernieuwing.
2016-2018                Provincie Limburg: lid adviescommissie ontwikkelprogramma POP3.
2015-2017                Ministerie BZK: lid beoordelingscommissie Paleis Soestdijk (vz Dekker).
2013-2014                Deltaprogramma: lid beoordelingscommissie (vz Pier Vellinga).
2011-2016                Provincie Noord-Brabant: co-initiator en inspirator Praktijkschool Brabant.
2011-2021                Provincie Noord-Brabant: vz meerwaardecommissie gebiedsontwikkeling.
2010-2016                ROmagazine: columnist en publicist in licht van Omgevingswet.
2010-2012                Nederlands Instituut voor de Bouw: lid raad van advies.
2009-heden              Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: voorzitter adviesgroep.
2009-2010                Ministerie van LNV: lid kenniskamer natuur (vz Yvonne van Rooy).
2007-2009                Commissie fundamentele verkenning bouw: lid (vz Sybilla Dekker).
2007-2008                Raad voor het Landelijk Gebied: lid werkgroep gebiedsontwikkeling.
2006-heden              Praktijk Academie Gebiedsontwikkeling en Omgevingswerken: directeur.
2004-2006                Veilig Verkeer Nederland: adviseur kanteling organisatie.
2004-2011                Stichting Nederlandse Waterbond: medeoprichter en voorzitter.
2004-2012                Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid: lid raad van advies.
2004-2013                Stichting ARK: lid raad van toezicht (vz Hans Voortman).
2004-2013                Nirov/Platform31: associé gebiedsontwikkeling.
2004-2006                Provincie Zeeland: columnist in Zeeuws Palet.
2002-2004                Ministerie van Financiën: lid werkgroep IBO-bekostiging waterbeheer.
2001-2018                Coöperatie Gastvrije Randmeren: procesinnovator en bestuursadviseur.
2001-2009                Habiforum: associé gebiedsontwikkeling stedelijk en landelijk.
2001-2010                Larenstein: lid raad van advies MSc Land and Water Management.
2000-2004                Bezinningsgroep Water: inhoudelijk secretaris (vz Neelie Kroes).
2000-2001                Prijsvraag Water: uitschrijver en secretaris jury (vz Pieter Winsemius).
2000-2001                Ministerie van Verkeer en Waterstaat: columnist De Water Nieuwsbrief.
1998-2004                Rathenau instituut: onafhankelijk politiek adviseur water en ruimte.
1996-2004                Nederlandse Vereniging Waterbeheer: vz jury jaarprijzen.
1996-2002                Nederlandse Vereniging Waterbeheer: vz programma waterbeheer.
1996-2004                Werkgroep Ecologisch Waterbeheer: voorzitter.
1990-1996                Universiteit Leiden: lid adviesraad postdoc environmental management.

Opleiding

1997                            Doctoraat technische bestuurskunde (PhD), Technische Universiteit Delft.
1994/1995                  Persoonlijke en team effectiviteit, Reddin, Naarden.
1988                            Postdoctoraal environmental management (MSc), Universiteit Leiden.
1985                            Postdoctoraal wetenschapsjournalistiek, Radboud Universiteit Nijmegen.
1984                            Doctoraal biologie (MSc), Radboud Universiteit Nijmegen.

CV Peter van Rooy (oprichter/directeur)