Commissarissen
Vacature Provincie Noord-Brabant
Meri Loeffen (Kadaster)
Bart Parmet (Provincie Overijssel; voorzitter)
Barto Piersma (RVO)
Marco Zeeman (RWS)

Realisatieteam
Peter van Rooy (directeur)
Edwin van Uum (UUM)