Commissarissen
Marcel Man (Kadaster)
Bart Parmet (Provincie Overijssel; voorzitter)
Barto Piersma (RVO)

Realisatieteam
Peter van Rooy (directeur) & Ruud Clynk (techniek)
Leden NLBW (praktijken)