2012.12.01 |

PAGO staat voor Praktijk Academie Gebiedsontwikkeling en Omgevingswerken. Het is een praktijkopleiding voor professionals met relevante werkervaring, ontwikkeld door NLBW. Vanaf 2007 wordt de opleiding jaarlijks verzorgd voor gemêleerde groepen van maximaal zestien deelnemers. De opleiding bestrijkt negen volle dagen waarop masters van naam en faam een actuele en persoonlijke inleiding houden, waarna onder begeleiding van coaches methodisch aan de slag wordt gegaan met praktijken van de deelnemers. Methodieken als de Moeten-Willen-Kunnen-analyse krijgen concreet betekenis. Tijdsinvesteringen in de opleiding worden in de regel dik terugverdiend door meer slimheid en meer snelheid in die praktijken. Aanvankelijke leervragen van deelnemers worden in de loop van de opleiding rijker qua inhoud en diepgang. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat en een diner.
Belangstellenden zijn immer welkom voor een gesprek.

Enkele treffende uitspraken van masters:

 • Riek Bakker (adviseur gebiedsontwikkeling):
  Vergadercircuits zijn bliksemafleiders waar je verre van moet blijven. Polderen daarentegen kan ook goede kanten hebben.
 • Frans Evers (adviseur mutual gains approach):
  Zie Mutual Gains Approach (MGA) als een op ervaring gebaseerde onderhandelingsmethode waarmee de kans op succes wordt vergroot. Organiseer veilige ruimte om te kunnen onderhandelen.
 • Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving):
  Adaptief beleid is stevig en generiek aan de voorkant, flexibel in de uitvoering, zet in op lerend vermogen, spreekt tot de verbeelding, stimuleert maatschappelijke coalitievorming en heeft aandacht voor verliezers.
 • Liesbeth van der Pol (directeur Dok Architecten):
  Mensen mogen vrij genieten van een boom. Ontwerpers moeten weten waarom mensen een boom mooi vinden. Een boom is een combinatie van een robuuste stam die ons verbindt met de aarde en de kwetsbaarheid van fijne takjes en blaadjes. Zo zou ook een stad er uit kunnen zien: krachtig en kwetsbaar tegelijk.
 • Peter van Rooy (directeur NLBW):
  Gebiedsontwikkeling is complex maar een fors deel van de complexiteit is geconstrueerd door te denken in instituties, terwijl het altijd om personen gaat die wel of niet iets met elkaar willen bereiken.
 • Edward Stigter (directeur leefomgeving Vereniging Nederlandse Gemeenten):
  De Omgevingswet verplicht instanties tot een antwoord op de fundamentele vraag wie of wat je als regio wilt zijn. Wat maakt de regio bijzonder?
 • Geert Teisman (hoogleraar bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam):
  Personen die niet bang zijn voor hun positie, krijgen de meeste positie.
 • Pieter Tops (hoogleraar bestuurskunde Universiteit van Tilburg):
  Dingen die er in het leven echt toe doen zijn niet af te dwingen: vertrouwen, liefde, geluk, et cetera. Hier is echtheid tussen mensen voor nodig.
 • Edwin van Uum (directeur Noordzuiden):
  Gebiedsontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit staan of vallen met mentaal eigenaarschap. Als iets slechts van een instituut is, slaat de tand des tijds onherroepelijk en onverbiddelijk toe.

Voorwaarden PAGO

 1. Jaarlijks is er ruimte voor zestien deelnemers die beschikken over praktijkervaring en die een actuele praktijk door opleiding een impuls willen geven. Een intakegesprek maakt deel uit van de selectie.
 2. Aanmelden kan via info@nederlandbovenwater.nl vóór 1 maart van het betreffende jaar van deelname. Annuleringen zijn mogelijk tot twee weken na aanmelding. Tussentijdse vervanging verloopt via een intakegesprek met de directeur.
 3. Het aantal opleidingsdagen betreft negen en een afsluitend tiende dagdeel. De verdeling over het jaar is zodanig dat lopende praktijken daadwerkelijk kunnen worden geholpen. De tijdsinvestering bedraagt minimaal tien dagen en verder naar wens van de deelnemer. Deelnemers zijn minimaal zeven dagen aanwezig om in aanmerking te komen voor een certificaat. Alle data liggen vooraf vast.
 4. De opleiding wordt verzorgd door twee coaches en masters van topniveau uit de actuele praktijk van gebiedsontwikkeling en Omgevingswet.
 5. Het studiemateriaal is inbegrepen in de kosten van de opleiding. Copyrights en intellectueel eigendom blijven bij NLBW en betreffende auteurs. Dit geldt ook voor verdere onderwijsdoeleinden door deelnemers of deelnemende organisaties.
 6. Doorgaan van een jaargang is afhankelijk van het aantal aanmeldingen op 1 maart van het betreffende jaar. De aanbieder is te allen tijde gerechtigd om af te zien van een jaargang.
 7. Eventuele klachten kunnen worden gericht aan de voorzitter van de Coöperatie NLBW die de klachten in een register opneemt.