Coöperatie NederLandBovenWater (NLBW)
Zandstraat 30, 5691CE Son en Breugel
info@nederlandbovenwater.nl
Registratie Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs: www.crkbo.nl
IBAN: NL19 TRIO 0197 7593 19
BIC: TRIONL2U
KvK 59204303
BTW NL 85.33.66.573.B01