Omgevingswerken

Programma 2017-2019

Programma 2017-2019

2016.09.01 |

Het vijfde programma Omgevingswerken (2017-2019) is gericht op werken in de geest van de Omgevingswet, met inhoudelijk bijzondere aandacht voor energietransitie, klimaatadaptatie en circulair grondstofgebruik. Het programma leunt op drie onderling verbonden pijlers: praktijken, vakmanschap en organisatiecultuur. Praktijken worden opgewerkt en gestimuleerd door leden van de coöperatie. Vakmanschap krijgt ruim…

Lees meer