2016.10.19 |

Vincent van Gogh, wellicht de bekendste Nederlander ooit, is geboren en getogen in Brabant. De hele wereld kent zijn schilderijen en tekeningen en zijn brieven zijn vertaald tot in het Japans. Letterlijk in de voetsporen treden van zijn oorsprong, kan alleen in Brabant. Met het Van Gogh National Park worden niet alleen zijn geboorteplaats Zundert, zijn tekenlokaal op de middelbare school in Tilburg, de kerk in Helvoirt waar zijn vader predikant was en het ouderlijk huis in Nuenen met elkaar verbonden. Ook de groene parels van Brabant, zoals de Loonse en Drunense Duinen en Het Groene Woud, worden nog beter met elkaar verbonden tot een geheel waar honderden kilometers ononderbroken kan worden gewandeld en gefietst. Met alle verbindingen over en onder infrastructuur, een investering van om en nabij een half miljard euro, wordt niet alleen de recreant bediend maar wordt ook de natuur robuuster en neemt naar verwachting de biodiversiteit toe. Ook voor de landbouw gloren er nieuwe perspectieven in termen van vrijetijdseconomie, woonzorg voorzieningen in het groen, gastronomie en hippische sporten in de natuur. Vincent wordt de internationale gids voor de beleving van het mozaïek van natuur, cultuurhistorie, agrocultuur, arbeid en leven. Het zien van schilderijen en het lezen van zijn brieven krijgt een vervolg in het beleven van zijn landschap. Zo ontstaat op de kaart van Nederland een nieuwe driehoek: het Van Gogh Museum in Amsterdam, het Kröller Müller Museum op de Veluwe en het Van Gogh National Park in Brabant. Een krachtige driehoek die er toe bijdraagt dat de omzet in de vrijetijdseconomie in Nederland van de huidige 45 miljard groeit naar de door EZ beoogde 75 miljard euro per jaar.
Waar wij geneigd zijn te denken in rationele termen van economie, werkgelegenheid, natuur en landbouw was Vincent in de ban van het leven van het Brabantse volk. Leven en werken waren één met natuurlijke processen. Met zijn zonnebloemen, irissen, hooibergen, bemoste strodaken, graanpikkende kraaien, takkenbossen, schaapskuddes, koffiekleurige mergelgronden, weefgetouwen, spinnewielen, landarbeiders en aardappeleters haalt hij de wikkels van ons ingewikkelde bestaan.
Na 20ste eeuwse scheidingen van stad en land alsook van landbouw en natuur is Vincent’s landschap in een moderne variant weer aan het terugkomen. Mensen trekken naar steden vanwege voorzieningen, maar zoeken in hun vrije tijd de groene contramal op. Groen is gezond. Natuurparken stijgen al jaren in de Top 50 van dagattracties. De Efteling staat met afstand op nummer één qua bezoekersaantallen. Ook Safaripark Beekse Bergen trekt vele bezoekers. Met het Van Gogh National Park krijgen de internationale bekendheid van deze en andere attracties en de eraan verbonden meerdaagse verblijfsrecreatie een impuls van betekenis.
Het gebied grofweg tussen Eindhoven-’s-Hertogenbosch-Waalwijk-Breda-Tilburg heeft zich in anderhalve eeuw ontwikkeld van een wingewest van de Randstad tot de tweede economische motor van Nederland en de slimste regio van de wereld. Toch zou Vincent van Gogh er ook nu zijn weg weten te vinden. In de mozaïekmetropool Brabant zijn de groenblauwe structuren van de 19de eeuw namelijk nog zichtbaar. Kernkwaliteiten van de Oostelijke Langstraat met de maakindustrie en de Baardwijkse Overlaat, de Loonse en Drunense Duinen als grootste zandverstuiving van Noordwest Europa, Het Groene Woud als icoon van een letterlijke proeftuin, de natte leembossen in de Mortelen, de Oisterwijkse Vennen, de Dommelvallei met slingerend water en de Kampina met zandpaden tussen paarse uitgestrektheden zijn behouden.
Het Van Gogh National Park verbindt waardevolle en complementaire natuurgebieden in Brabant. Schakels over of onder de A2, A58, A59, N65 en N261 zijn in voorbereiding of al in uitvoering. Mensen kunnen daardoor onafgebroken wandelen en fietsen in een gebied waar natuur en cultuur zijn verweven. Dieren kunnen zich bewegen tussen de grote diversiteit aan landschapstypes, variërend van zandverstuivingen, beekdalen, rivieruiterwaarden, vennen, kwelvegetaties en broekbossen tot loofbossen, houtwallen, heidevelden en bloemrijke graslanden. Via groene verbindingen komt de natuur in de steden en trekken stedelingen de natuur in. Het Bossche Broek is een treffend voorbeeld van hoe steeds drukkere en vollere steden leefbaar kunnen blijven. Het hart van Brabant met daaromheen de Kempen, de Maashorst, de Maasvallei en De Groote Heide is het gebied waar Vincent van Gogh heeft gewandeld en dat hem heeft geïnspireerd tot zijn beroemde werken. Vincent leeft door in het landschap, dat alleen al om die reden van wereldklasse is. Met een beetje fantasie staat hij weer aan de tekentafel, maar nu voor de Omgevingsvisie van Brabant.