2019.04.09 |

De kwaliteit van onze leefomgeving staat hoog op agenda’s van particulieren en maatschappelijke organisaties. Blijft er van ons landschap nog wel wat over met alle aankomende windturbines, zonneparken, warmtepompen en 5G-kastjes om de tweehonderd meter? Het was al het verkiezingsthema bij de provinciale verkiezingen op 20 maart jl. en het zal alleen maar belangrijker worden. Een eens zo abstract onderwerp als ons landschap is plotseling tastbaar concreet. De motivatie van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst wint hierdoor nog meer aan kracht. Er is opgeroepen tot ideeën die zowel energie opwekken of opslaan als onze leefomgeving een kwaliteitsimpuls geven. Uit dertig inzendingen heeft de jury er negen geselecteerd voor landelijk, stedelijk en waterlijk gebied. Het zijn inzendingen uit de zogeheten leefwereld van particulieren en professionals. Inzendingen die voor realisatie ook afhankelijk zijn van de systeemwereld oftewel overheden die aan de knoppen draaien.

Tussen beide werelden blijkt ook in dit geval sprake van een kloof die niet mis te verstaan is. Die kloof uit zich in kennis, in kijk op de thematiek, in integraal of sectoraal denken, in (on)mogelijkheden, in contacten met bewoners, et cetera. Daarnaast zijn de werelden ook relationeel gescheiden: personen kennen elkaar niet. Toch zijn zij tot elkaar veroordeeld. Een regionale energiestrategie is zonder bevlogen invulling een lege huls en een idee is zonder business case een illusie. NLBW richt zich de komende twee jaren op het dichten van de kloof vanuit praktijken van beide werelden. Thema’s als participatie, aanbestedingen, staatssteun, grondbezit, pacht tegen de hoogste prijs of tegen kwalitatieve verplichtingen, subsidieregelingen en fondsen komen aan de orde. Het startsein is gegeven op 3 april 2019 in het LEF van Rijkswaterstaat. Naast RWS maken ook Kadaster en RVO dit programma mogelijk.