2015.01.05 |

Inmiddels is het zes jaar crisis. Zes jaar! Dat lijkt eerder op een structureel probleem, dan op een ‘noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel ernstig verstoord raakt’ (wikipedia). Dat we de huidige situatie nog steeds aanduiden met de term crisis, heeft mogelijk te maken met onze obsessie voor bananen.
Dat moet ik even uitleggen. John Maynard Keynes voorspelde in 1930 dat we door technische vooruitgang in 2030 nog maar 15 uur per week zouden werken [1]. Naar zijn idee zou de ontwikkeling zo snel gaan dat via het middel (genoeg geld verdienen) het doel (het goede leven) binnen handbereik zou komen. Met zijn inschatting van de technologische vooruitgang heeft John raak geschoten. Maar wat blijkt, we werken harder dan ooit tevoren. Middel (geld verdienen) en doel (een goed leven) lijken omgedraaid. Nog niet eerder verdienden we zoveel, terwijl de behoefte aan rust, zingeving en tijd voor jezelf/familie navenant groeide.
Een 15-urige werkweek lijkt onhaalbaar. De verklaring daarvoor komt van een andere grote denker, geen econoom, maar een bioloog, Midas Dekkers [2].
In een te grote kist met bananen [3] stelt Dekkers:
‘Laten we even aannemen dat chimpansees van nature bananen eten. Zo’n chimpansee loopt door het bos en zoekt bananen totdat zijn buikje vol zit. Dat duurt in de goeie tijd van het jaar een uur of vier en dan gaat ie weer op zijn luie reet zitten. Beetje ruzie maken, beetje seks, beetje slapen en de volgende dag weer bananen zoeken. Maar als je een grote kist bananen voor die chimpansees neerzet, dan proberen ze zoveel mogelijk bananen te bemachtigen, met handen en voeten, onder hun oksels, voor elke banaan die ze erbij graaien moeten ze een andere laten vallen. Hebzucht door overvloed, de wortel van alle kwaad.’ (..) ‘De bankdirecteuren die zo graaien zijn eigenlijk net zo aardig en gematigd als jij en ik. Het zijn gewoon apen die voor een te grote kist bananen zijn gezet.’
De discussie van de laatste jaren is vooral gegaan over een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling. Een vorm van ontwikkeling als succesrecept om de haperende motor weer te starten. One size fits all, Eén succesrecept voor alle opgaven. Dat recept is (en zal niet) gevonden worden. Dat onderkennende werd gezocht naar andere vormen van groei. Deze matrix probeert orde te scheppen in onze zoektocht naar vormen van gebiedsontwikkeling, planologie en sturing. Waarbij gelijk opgemerkt dient te worden dat de grenzen in de realiteit niet zo hard zijn als hier op papier geschetst. Desalniettemin kan het kader helpen om na te gaan welke vorm van gebiedsontwikkeling (in welke fase) bij welke opgave past. Het denkkader helpt bij het bepalen van voor type ontwikkeling een opgave wil en kan zijn.

Jeroen Hutten

[1] https://decorrespondent.nl/3/De-oplossing-voor-bijna-alles-minder-werken/192924699-33b546d6.
[2] Auteur van een zeer leesbaar boek over poepen “De kleine verlossing of de lust van ontlasten”.
[3] Een te grote kist bananen: 35 visies op een duurzame wereld, Pagina 122, E. Schoones, 2009.
[4] Nederland op doorbreken: een vernieuwend perspectief voor een land in crisis over de evolutionaire ontwikkeling van de Nederlandse samenleving, W. van Leijden, P. Zuiker, 2007.
[5] https://decorrespondent.nl/1304/Waarom-een-uitdijende-overheid-geen-ziekte-maar-een-zegen-is/83857935832-a4681747.

Wat betekenen deze tijdperken voor gebiedsontwikkeling? De recente focus op het individu heeft zijn evenknie in de opstelling van de vakwereld. Partijen focussen zich op ‘hun eigen rol’, die ‘het verschil’ moet gaan maken binnen de gebiedsontwikkeling. In plaats van zichzelf te beschouwen als onderdeel van een groter geheel. Als in publicaties wordt gesproken wordt over ‘we’, wordt in 99% van de gevallen de professional bedoeld die weet (of zou moeten weten) wat een goede omgeving is om te wonen, werken en recreëren. Kortom ‘we’ weet hoe het goed leven is. Zo bezien is het maakbaarheidsgedachtegoed nog springlevend. Met als absoluut hoogte(diepte?)punt tegenstrijdige uitspraken als: “We gaan dit gebied organisch ontwikkelen”. Nog even en “we” gaan toevallige ontmoetingen plannen, het liefst integraal. Deze uitspraken vormen een mooie brug naar de tweede as, de nog steeds sterk aanwezige behoefte om planmatig werken en vooral door te pakken, versus de steeds luidere roep om minder te plannen. Als we deze twee assen over elkaar heen leggen, tekenen zich vier vormen van gebiedsontwikkeling af, hieronder licht ik ze nader toe.

Groeigebiedsontwikkeling
Wat is er eigenlijk mis mee? Vrucht van het neoliberalisme. Bejubeld in de jaren dat winsten verdubbelden en publieke voorzieningen als paddenstoelen uit de lucht schoten. Dit perspectief heeft zijn aantrekkelijke kanten; zeven jaren feest gevolgd door zeven jaren afzien. Is dat erg? Eén hartenkreet voordat het feest weer losbarst. Laat degenen die er een zooitje van maken en dit labiele systeem in zeven jaar opblazen nadien ook bloeden voor hun opportunisme. Het kan niet zo zijn dat de lusten blijven hangen bij de degenen die teveel risico namen en de lasten door de rest van de maatschappij opgehoest moeten worden. De Romeinen lieten hun ingenieurs met gezin de eerste nacht slapen onder de door hen berekende bruggen. Deze bruggen staan er nu nog.

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl
Hierover is en wordt veel gepubliceerd. De dominante onderstroom is dat “we (de professional)” behoefte hebben aan en pleiten voor minder regels, geen blauwdrukken en meer vrijheid. Het initiatief voor een ontwikkeling berust bij de ‘professional’. De focus verschuift naar een werkwijze waarbij de eindgebruiker centraal staat. Een veelzeggende uitspraak, omdat ‘we’ bijna nooit spreken over eindgebruikers centraal. Alsof alle individuele wensen/eisen los van elkaar verenigd kunnen worden. Sturen op resultaat blijkt onhoudbaar in tijden dat het fundament onder de woningmarkt is weggeslagen. Er is een groeiende behoefte en toenemend besef dat er meer dan geld is (juist omdat er minder geld is). Er wordt gestuurd op meerwaarde (meer waarde). De grootste uitdaging voor dit toekomstbeeld is wie (in een ‘ik’ tijdperk) bepaalt wat meerwaarde heeft?

Participatieve gebiedsontwikkeling
Het zal niet verbazen dat private partijen de koers verleggen naar een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling, met de focus op ‘ik’. Terwijl de participatiemaatschappij een vinding is uit de burelen van de overheid. Tot de jaren ’80 waren de publieke partijen de drijvende kracht achter de vormgeving van de samenleving. Wellicht is de populariteit van CPO bij vele gemeenten hier mee te verklaren. Het bijzondere van de huidige participatiemaatschappij is dat niet, zoals tijdens de Franse revolutie, de burgers op de barricaden gaan voor meer zeggenschap. Het lijkt vooral de overheid die bedacht heeft dat burgers meer samenredzaam moeten zijn. Dezelfde overheid ondergraaft dit toekomstbeeld door haar apparaat te laten krimpen. Om je als burger, buiten je reguliere 40+ urige werkweek, in te kunnen spannen voor de samenleving heeft alleen een kans als basisvoorzieningen (scholing, zorg) goed zijn geregeld [5]. Tenzij we 15 uur per week gaan werken, maar dan zal onze verzorgingsstaat eerder moeten groeien dan krimpen.

Synthetische gebiedsontwikkeling
Dit laatste toekomstbeeld staat het verst bij ons vandaan. Immers, de focus ligt zowel op het ‘wij’, als op een ongeplande wijze van ontwikkelen. De juiste taal en woorden om dit toekomstbeeld te omschrijven zijn nog niet gevonden. Ik ontleen een aantal woorden aan Spiral Dynamics en voeg er zelf een aantal aan toe. Kern van dit toekomstbeeld is dat partijen zich dienstbaar opstellen als onderdeel van een groter geheel. Gebiedsontwikkelingen ontstaan daar waar de meeste energie zit. Deze energie ont- en bestaat uit de ontmoeting van verschillende meningen, vandaar interactie-planologie. Zoals uit thesen en antithesen synthese ontstaat, ontstaat uit interactie van standpunten en initiatieven binnen een collectief nieuwe gebiedsontwikkelingen. Het is een vorm van gebiedsontwikkeling die overeenkomsten vertoont met een polemiek; door elkaar aan te vullen en scherp te bevragen destilleren wij een toekomstbeeld voor het vakgebied.

Dus toen Lehman viel en de doos bananen kleiner werd, raakte de kale aap in paniek of op zijn minst in verwarring. Hoe meer overvloed, hoe harder wij zullen werken, hoe minder we genieten. Helaas gaat het – na zes jaar crisis – in ons vakgebied, als we het over groei hebben, nog steeds over bananen. We lijken doof voor andere vormen van groei. Om de discussie over andere vormen van groei en dus andere vormen van gebiedsontwikkeling te kunnen voeren introduceer ik een matrix, verdeeld langs twee assen.
Voor de horizontale as haak ik graag aan op de Spiral Dynamics theorie die inzicht biedt in de wijze waarop we naar de wereld kijken. Een theorie die veel zegt over het gebruik van het woord ‘we’, waarover vele publicaties uit ons vakgebied aan refereren. Wie zijn ‘we’? De Spiral Dynamics theorie [4] gaat uit ‘ik’ en ‘wij’ tijdperken, die elkaar afwisselen. Verschuivingen verlopen niet van de één op de andere dag, maar gradueel. Onze ‘crisis’ was ooit een kortstondige noodsituatie, met de val van Lehman. Maar kenmerkt zich heden als transformatie naar een volgend tijdperk. Sinds de vierde nota, de bakermat van de huidige gebiedsontwikkeling, onderscheiden we de volgende tijdperken.
In de jaren ’80 was er geloof in de maakbare samenleving. De dominante sector was het publieke domein met een autoritaire stijl van leidinggeven. De leefomgeving een klassenmaatschappij en het handelingsperspectief primair gericht op taakuitvoering. Met haar focus op de samenleving kan dit tijdperk als ‘Wij’ tijdperk aangeduid worden. Vanaf de jaren 80 tot circa 1993 nam het neoliberalisme een vlucht. De private sector werd de dominante speler op een wereldmarkt. De opkomst van de manager als leidinggevende lijkt niet meer weg te denken. Innovatie is het spoor waar we op koers(t)en. Globalisering ging gepaard met individualisering waarbij het ‘Ik’ centraal stond. Sinds 1993 erodeert het geloof in de wereldmarkt en wint voorzichtig het idee van een wereldgemeenschap aan kracht. Een opkomst vanuit de civiele hoek, die aan betekenis wint. Leidinggeven is vooral coachen en de focus verschuift weer naar het ‘wij’, de gemeenschap. Participatie is het bijbehorende handelingsperspectief.
Alle drie bovenstaande stromingen beïnvloeden – in verschillende mate – ons denken. Elke nieuwe periode adopteert kenmerken van voorgaande periode(n), harde scheidslijnen zijn niet te trekken. Het aantrekkelijke van de Spiral Dynamics theorie is dat ze een poging doet om haar theorie door te trekken naar de toekomst. De volgende fase die aanstonds is, schetst een leefomgeving die lijkt op een evolutionair systeem, waarbij het natuurlijk ontwerp centraal staat. Het handelingsperspectief richt zich vooral op een integrale benadering en we omarmen een emergente stijl van leidinggeven. Het individu komt weer centraal te staan. Omdat deze fase, tijdens de druk van het boek in 2007, in de toekomst lag, duidt men niet welke sector in dit meest recente tijdperk naar de voorgrond treedt. Ik doe een poging… in 2007 kon men nog niet bevroeden hoe groot de impact van sociale media (Facebook verscheen pas in 2008 in Nederland) zou zijn. Sinds enkele jaren weten we hoe social media groepen (tijdelijk) weet te binden. Denk aan Occupy, de Arabische lente. Terwijl het paradoxaal genoeg ook een medium is om het eigen ego op te etaleren (selfie anyone?).