2018.09.07 |

Gisteren, 6 september 2018, werkbezoek aan mensen die de toekomst van Markdal maken.
Openhartige gesprekken tussen deelnemers PAGO-2018, ondernemers, bewoners, ambtenaren en bestuurders. Bijzondere gast was Sybilla Dekker, voormalig minister, founding mother van gebiedsontwikkeling en oprecht geïnteresseerd in de verbeterpunten in de relatie tussen overheden en de samenleving. Verder betrokkenen bij een grote gebiedsontwikkeling in de Krimpenerwaard. Waar Markdal in 2016 winnaar was van de Eenvoudig Beter Trofee, is daar de ambitie om die trofee in 2020 te winnen. Cruciaal voor Markdal is overtuigende toepassing van de 8P’s. Geen lineaire schijnbaar in de tijd af te bakenen fasen maar organisch en resultaatgericht werken. Personen als initiatiefnemers, Principes als richtingwijzers, Panorama als koers, Programma als verbinding, Pakketten als eenheden, Projecten als afspraken, Producten als resultaten en Personen als gebruikers. Hulde en dank aan Sjef Langeveld & Jettie Rattink van de Vereniging Markdal, de motor van dit participatieproces.