2017.12.19 |

Coöperatie NederLandBovenWater organiseert in januari 2018 drie informatiebijeenkomsten voor de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst. Met deze prijsvraag worden voorstellen gevraagd voor innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. De prijsvraag heeft betrekking op drie gebieden. De bijeenkomst voor het landelijk gebied vindt plaats op 18 januari in Breda, voor het waterlijk gebied op 23 januari in Middelburg en voor het stedelijk gebied op 25 januari in Zwolle.

Aanmelden voor deelname
Alle geïnteresseerden in deelname aan de prijsvraag zijn van harte welkom bij de informatiebijeenkomsten:

  • op 18 januari 2018: landelijk gebied, De Ruimte, Heuvelstraat 52, Breda, van 16.30 – 19.15 uur, (programma)
  • op 23 januari 2018: waterlijk gebied, Provinciehuis van Zeeland, Abdij 6, Middelburg, van 15.30 – 18.30 uur, (programma) en
  • op 25 januari 2018: stedelijk gebied, Stadhuis van Zwolle, Grote Kerkplein 15 in Zwolle, van 16.30 – 20.00 uur (programma)

De programma’s voor de bijeenkomsten vindt u hiernaast.
Aanmelding voor deelname is mogelijk via onderstaand formulier.

Alle informatie over de prijsvraag is te vinden op de webpagina van de prijsvraag, waar ook de verslagen van de bijeenkomsten worden gepubliceerd.