2020.11.05 |

We gaan van start met een nieuw regio-optimistisch programma vanuit het motto Decentraal wat kan, Centraal wat moet. In concrete gebieden geven rijk en regio antwoord op de vragen wat decentraal beter kan en wat centraal beter moet. Rijkspartijen zijn Kadaster, RVO en RWS. Regionale partijen zijn actieve netwerken van overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We starten -onder voorbehoud- met de Achterhoek, de Noordoostpolder en de Zuidwestelijke delta. We denken strategisch mee, we stimuleren creativiteit, we verbinden opgaven met regelingen, we leiden sleutelpersonen op en we zetten snelheidsremmers op politieke agenda’s. Onze bevindingen worden op constructieve wijze ontsloten opdat ook andere gebieden er voordeel bij kunnen hebben. NLBW werkt als netwerk van betrokken personen die bereid en in staat zijn verbindend te luisteren naar meerstemmigheid in gebieden.