2019.07.04 |

Met zestien deelnemers in deze jaargang komt het totaal aantal deelnemers aan de Praktijk Academie Gebiedsontwikkeling en Omgevingswerken op 181. Dit jaar wordt gewerkt aan concrete praktijken binnen de clusters Landschap en water, Transitie leegstand, Transitie energie en Participatie. Masters inspireren en reflecteren. Coaches ondersteunen en passen beproefde methodieken toe. Deelnemers werken samen verder aan hun praktijken en experimenteren met werkvormen. De sfeer is ouderwets open, gericht op de toekomst. Masters in de eerste helft van het jaar waren achtereenvolgens Frans Evers, Dorine Putman & Hans Mommaas. Coaches zijn Peter van Rooy & Edwin van Uum.

Frans Evers (oprichter MGA-network): zie Mutual Gains Approach (MGA) als een op ervaring gebaseerde onderhandelingsmethode waarmee effectief de kans op succes van gebiedsprocessen wordt vergroot. In termen van mijn collega Lawrence Susskind (MIT Harvard) gaat het om collaborative decision making and structuring the desired deal.

Dorine Putman (antropoloog en voormalig ASN): probeer in de huid te kruipen van een ander om te weten wat iemand drijft. Weten wat haar of zijn doelen zijn, is veel belangrijker dan ingaan op standpunten. Zoek de sleutel waarmee mensen gaan meewerken en neem daarbij ook zelf leiderschap.

Hans Mommaas (directeur PBL): het is de kunst om abstracte mondiale thema’s zoals biodiversiteit, energie, klimaat, landbouw en veerkrachtige regio’s te vertalen naar concrete gebiedsagenda’s. En dat qua proces in een derde ruimte, voorbij de klassieke tweedeling van leef- en systeemwereld.