2023.10.31 |

Noordoostpolder biedt voor energietransitie enorme kansen.
Ondernemers op bedrijventerrein Nagelerweg in Emmeloord
hebben de coöperatie Stream Energy opgericht. Stream Energy wil
zelf de opwek, opslag, distributie en afname van duurzame energie
organiseren. Daarnaast willen aangesloten ondernemers investeren
in brede verduurzaming van biodiversiteit tot hergebruik van water.
De ondernemers bekostigen het gros zelf, maar aanschaf van enkele
batterijen gaat te ver. Zij hebben EZK gevraagd hiervoor 5 miljoen
euro bij te dragen. Netcongestie kan hierdoor drastisch worden
verminderd, waardoor ondernemers kunnen blijven investeren in
de toekomst en de samenleving aanzienlijk minder hoeft te
investeren in megakabels en leidingen. Alleen al de
aansluitingskosten voor alle windparken op zee is geraamd op 90
miljard euro. EZK verwijst naar een subsidieregeling voor energiehubs vanaf
2024: 23 miljoen per jaar gedurende zeven jaar voor heel
Nederland. Ondernemers vragen zich af of dit proportioneel is en of
EZK zich realiseert dat snelheid geboden is voor een gezonde
economie in deze turbulente tijd. Noordoostpolder is ontworpen aan de tekentafel en nu na 80 jaar zindert nog steeds de pioniersgeest. Er wordt al driemaal zoveel
elektriciteit opgewekt dan nodig voor de polder. In Nagele wordt
zomerse warmte opgeslagen voor winters gebruik in woningen.
Noordoostpolder is de duurzaamste gemeente van Flevoland bleek
deze week uit onderzoek van Vattenfall. Een betere plek om deze
pilot in energietransitie mogelijk te maken is er niet. Wordt
vervolgd.