2018.06.04 |

Op 31 januari 2019 organiseert NederLandBovenWater de Energiemanifestatie in Utrecht. Daarbij maakt Sybilla Dekker, juryvoorzitter en vm. minister van VROM, de resultaten van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst van NLBW bekend. Voorafgaand hieraan zullen Michèle Blom (DG Rijkswaterstaat), Kajsa Ollongren (minister van BZK) en Dirk Sijmons (hoofdauteur van het nationaal perspectief Energie en Ruimte) spreken over de energieopgave en vindt een rondetafelgesprek met de jury plaats o.l.v. Peter van Rooy (NLBW).
In vervolg op de presentatie van de negen uitgewerkte inzendingen wordt het juryrapport gepubliceerd en worden de prijzen uitgereikt.
U kunt zich nu aanmelden voor deelname aan de Energiemanifestatie.

Prijsvraag
De openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied is uitgeschreven door Coöperatie NederLandBovenWater in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. Gevraagd is om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Op verzoek van NLBW wordt de prijsvraag georganiseerd door Architectuur Lokaal. Alle informatie is de vinden op de webpagina van de prijsvraag.

30 visies gepubliceerd
In de eerste ronde van de prijsvraag beoordeelde de jury 30 visies; tien voor elk van de drie gebieden.
Op 28 mei 2018 maakte NederLandBovenWater bekend welke negen visies (drie per locatie) de jury selecteerde voor uitwerking in de tweede ronde. Daarbij zijn ook de samenvattingen van alle 30 visies voor het landelijk gebied, stedelijk gebied en waterlijk gebied gepubliceerd. De geselecteerde visies worden gepresenteerd bij drie openbare startbijeenkomsten, waarbij vragen door en aan de deelnemende teams kunnen worden gesteld.

Startbijeenkomsten 9 geselecteerde visies
De jury van NederLandBovenWater selecteerde negen visies voor de tweede ronde van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst worden gepresenteerd bij drie openbare startbijeenkomsten:
Waterlijk gebied: 27 juni, 13.30 tot 16.30, Provinciehuis Zeeland, Abdij 6, 4331 BK Middelburg
Landelijk gebied: 5 juli, 13.30 tot 16.30 Uitvindfabriek, Terheijdenseweg 64, 4816 AA Breda
Stedelijk gebied: 9 juli, 13.30 tot 16.30, Stadhuis Zwolle, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle
Het programma voor de bijeenkomsten is telkens: 13.30 Inloop, 14.00 Welkom Peter van Rooy (NLBW), 14.15, 14.45, 15.15 Korte toelichting op elk van de drie visies door de inzenders & vragen van en aan de deelnemers, 15.45 Vervolg in procedurele zin, 16.00 Afsluiting met een drankje, 16.30 Einde
U kunt zich aanmelden voor de startbijeenkomsten via een email aan Bram Talman met vermelding van de locatie(s) waar u aanwezig wilt zijn.

Energiemanifestatie 31 januari 2019 & aanmelding
De Energiemanifestatie vindt plaats op donderdag 31 januari 2019 van 12.00 – 17.30 uur bij Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht. U kunt zich hier aanmelden.

Programma (klik hier voor de pdf)
12.00 Ontvangst met lunchbuffet

13.00
Welkom bij Rijkswaterstaat in de context van energie, Michèle Blom directeur-generaal Rijkswaterstaat
13.10 Toelichting op middagprogramma, Peter van Rooy gespreksleider en directeur Coöperatie NederLandBovenWater
13.20 Energietransitie in ruimtelijk perspectief, Kajsa Ollongren minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13.40 Opgave van iedereen en overal, Dirk Sijmons hoofdauteur van Energie en Ruimte, een nationaal perspectief
14.00 Rondetafelgesprek met juryvoorzitter Sybilla Dekker vm. minister van VROM en kernjuryleden Floris Alkemade Rijksbouwmeester, Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele, Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving PBL en Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven

14.30 Pauze

15.00 Landelijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:
BOTTOM UP
, Braining the Future, Bureau Verkuylen & Wolters Vastgoed
Energieschap Brabantse Balans, Rho adviseurs voor leefruimte, Greenchoice, Bredase Energie Coöperatie
Metamorphose, NOLL >>, MDsign, 3 energie
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemarie Spierings gedeputeerde Noord-Brabant

15.45 Stedelijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:
Ruimte voor Energie – Energie voor Transitie
, KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN
Connected Naoberhoods, Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad
Deelt Warmte, Zwolle kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art
Bekendmaking van juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Annemieke Traag gedeputeerde Overijssel en Monique Schuttenbeld wethouder Energie van Zwolle

16.30 Waterlijk gebied
Presentatie van de genomineerde plannen:
Zeeland ademt!, Liandon Energy Consulting, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Droeze, Energy Indeed, Feddes Olthof landschapsarchitecten bv
Onder de Zeeuwse Zon Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans bv, Wageningen Marine Research, SVP-Architectuur & stedebouw
Zeeuwse warmte en koude Studio Marco Vermeulen, Stedin, TNO
Bekendmaking van het juryrapport door Sybilla Dekker, prijsuitreiking door Liz van Duin directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta en Ben de Reu gedeputeerde Zeeland

17.15  Afsluiting, felicitaties en aansluitend borrel

NederlandBovenWater schrijft de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst. Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied uit in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. Architectuur Lokaal organiseert de prijsvraag conform Kompas light Prijsvragen;

.