2020.07.04 |

Wereldlaboratoria Gebiedsontwikkeling annex gebiedsgericht werken
We weten al vijftig jaar dat verduurzaming noodzakelijk is. Inmiddels liegen de urgenties er niet om:
een pandemie, teveel uitstoot van stikstof, pfas in het milieu, verlies van biodiversiteit die zelfs de
financiële sector hard gaat raken, extreme droogte afgewisseld met wateroverlast, bosbranden,
stormen tot orkaankracht, bodemuitputting, toenemende strijd om ruimte en water, sociale
ongelijkheid, oplopende schulden en bij gevolg spanningen in de samenleving. Nog langer wegkijken
en wegdromen is geen optie meer. Integraal en gebiedsgericht werken met oog voor participatie is te
belangrijk om het bij intenties te laten. In navolging van prachtige voorbeelden van hoe het ook kan
gaan we met enkele gebieden aan de slag met handen uit de mouwen. In concrete praktijken doen
we wat kan, benoemen we wat nodig is en proberen we de condities te creëren die nodig zijn voor
succes. Een rijk netwerk van personen staat klaar om door te pakken en vernieuwende praktijken van
gebiedsontwikkeling in het voorliggende decennium te realiseren. Verduurzaming in brede zin met
twee voeten op de grond is hierbij de rode draad.