2018.11.28 |

De Krimpenerwaard met 85.000 bewoners tussen Rotterdam, Gouda en Utrecht is een broedplaats voor het nieuwe omgaan met ruimte. Alle bloedgroepen met alle belangen hebben met elkaar gewerkt aan een panorama voor 2050 met een concrete agenda en daarbij zeer uiteenlopende hoofdrolspelers. Het is in één jaar tijd gelukt om abstracte mondiale thema’s zoals biodiversiteit, energie, klimaat, landbouw en veerkrachtige regio’s met elkaar te vertalen naar lokale oplossingen. Dagelijkse zorgen zijn omgezet in perspectieven voor morgen. Er is gewerkt met een Tafel van Verkenning onder leiding van Sybilla Dekker. Clichés als top-down en bottom-up waren niet aan de orde. Er is gewoon geluisterd naar elkaar en gehandeld waar nodig. Peter van Rooy heeft als gebiedsontwikkelaar geparticipeerd en heeft parallel en eveneens participatief het boek (Panaroma Krimpenerwaard 2050) geschreven dat op 28 november 2018 is aangeboden aan bestuurders. De agenda vormt een stevige basis voor een vitaal slagenlandschap met eigentijds elan.