2019.01.31 |

Vanmiddag zijn de resultaten van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied bekendgemaakt bij de Energiemanifestatie in Utrecht. Met de uitkomst van deze prijsvraag reikt NederLandBovenWater (NLBW) graag een aantal oplossingen aan die de regionale energiestrategieën kunnen ondersteunen. Van de 30 inzendingen in de eerste ronde selecteerde de jury onder leiding van Sybilla Dekker (vm minister van VROM) er drie voor Landelijk gebied, drie voor Stedelijk gebied en drie voor Waterlijk gebied. Deze inzendingen zijn in de tweede ronde uitgewerkt tot een plan. De prijs voor Landelijk gebied is uitgereikt door Annemarie Spierings (gedeputeerde Noord-Brabant), voor Stedelijk gebied door Annemieke Traag (gedeputeerde Overijssel) & Monique Schuttenbeld (wethouder Zwolle) en voor Waterlijk gebied door Elaine Alwayn (directeur netwerkontwikkeling RWS Zee en Delta) en Ben de Reu (gedeputeerde Zeeland). Aan elk van de winnende teams is een prijs van € 25.000 uitgereikt. Bekijk nu de films met de plannen van de negen finalisten en het interview met Dirk Sijmons (hoofdauteur van het nationaal perspectief Energie en Ruimte).

NederLandBovenWater (NLBW) schreef de openbare prijsvraag eind 2017 uit met provincie Noord-Brabant, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, provincie Zeeland, gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf, en in samenwerking met Architectuur Lokaal. Gevraagd werd om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers.

Trektocht
“In ieder van de inzendingen komt de trektocht aan de orde, die we moeten aangaan om tot duurzame oplossingen te komen. Daarbij kunnen we niet blijven staan bij een eenduidige oplossing van één energievoorziening. De Parijs-doelen halen we alleen als we meervoudige oplossingen kunnen aandragen, waarvan we helaas de uitkomst en de kosten nog lang niet altijd kennen. Pilots uit deze inzendingen kunnen van waarde zijn bij de oplossingsrichtingen voor de energietransitie. Meervoudig ruimtegebruik en meervoudige toepassingen moeten de leveringszekerheid en haalbare bekostiging opleveren. Daarvoor hebben we moedige bestuurders nodig, die niet alleen kiezen voor gebaande paden en bekende opties van zon en wind, maar die ook de energiediversiteit een kans durven geven. Dat kan de regionale energieopgave alleen maar ondersteunen,” aldus juryvoorzitter Sybilla Dekker in het juryrapport.

Plannen landelijk gebied (A16 rondom Breda)

metamorphose – winnaar landelijk gebied
Nol Molenaar (NOLL >>), Mark Dijstelberge (MDsign), Hans Klunder (M3 energie)BOTTOM UP
Lili Mostard, Pim Wever, Meindert Willems (Braining the Future), Martijn van Spaandonk (Bureau Verkuylen), Wilko Wolters (Wolters Vastgoed)

Energieschap Brabantse Balans
Stefan la Grand, Thijs de Boer, Guido van Loenen, Marit Schravemaker, Nick Lulofs, Jos Leijten, (Rho adviseurs voor leefruimte), Ben Olierook, Jeroen Vanson (Greenchoice), Jan Schouw (Bredase Energie Coöperatie)

Plannen stedelijk gebied (Zwolle)

Zwolle, deelt warmte – winnaar stedelijk gebied
Martijn de Gier, Miel Karthaus (kbng architectuur, stedebouw en restauratie), Barry Scholten (IF Technology), Beert Volkers (Duratherm), Andrea van Schie (Comm.Art) mmv. Joost Kroes, Freek Kisman (Wijbedrijf Dieze)

Ruimte voor Energie – Energie voor Transitie
Wouter Vos, Marjan van Capelle, Frank Gorissen, Chris Jones, Hélène van Dooremolen, Marjan Veen (KuiperCompagnons), Johan van de Heijning, Just Verhoeven (Antea Group), Martijn Boelhouwers, André van Eijk (bureau MA.AN), Hage de Vries (ECONNETIC)

Connected Naoberhoods
Ben Tubben, Maarten van Blijderveen, Jasper Kroondijk, Astrid van Sprang, Liona Kuikhoven (Liandon Energy Consulting), Boris Hocks, Taco Kuijers, Jet ten Voorde (Generation.Energy), Emile Revier, Froukje van de Klundert, Gintare Noikunaite, Vincent Babes, Emma Lomas Escribano, Joep Bastiaans (Posad)

Plannen waterlijk gebied (Zeeland)

Onder de Zeeuwse Zon – winnaar waterlijk gebied
A. van Hoeken, J. Keling, B. Vlaswinkel (Oceans of Energy), E. Stoffer, E. Vlaswinkel (SVP Architectuur & Stedebouw), P. Kamermans (Wageningen Marine Research), J. Schot (Viskwekerij Neeltje Jans BV)


Zeeland Ademt! – eervolle vermelding waterlijk gebied
Carla Roghair (Liandon bv / Qirion Energy Consulting), Peter Laagland, Jan Bozelie, Simon Kamerbeek, Koos Iestra (Adviesbureau Haver Droeze), Mark Meijer (Energy Indeed), David Vermaas (Aqua Battery), Berdie Olthof, Martijn Noordermeer (Feddes Olthof landschapsarchitecten bv), Mascha Dedert (Zeeuwse Milieufederatie), Bram Bliek, Sanne Poortman (Svasek Hydraulics)

Zeeuwse Warmte en Koude
Marco Vermeulen, Joost van der Waal (Studio Marco Vermeulen), Mark Bolech (TNO), Lennard Seriese (Stedin)

Juryrapport
Bij de prijsuitreiking publiceerde NLBW een boek met daarin een samenvatting van alle 30 inzendingen voor de eerste ronde, de 9 uitgewerkte inzendingen voor de tweede ronde, het juryrapport en observaties door de uitschrijver. U kunt het juryrapport hiernaast downloaden.
De ingezonden visies uit de eerste ronde kunt u hier downloaden: Landelijk gebiedStedelijk gebiedWaterlijk gebied

Dirk Sijmons, hoofdauteur van het nationaal perspectief Energie en Ruimte, en jurylid van de prijsvraag, biedt krachtige onderbouwing van nut en noodzaak energietransitie:

Jury
De inzendingen werden beoordeeld door een jury bestaande uit: Sybilla Dekker vm minister van VROM, Floris Alkemade Rijksbouwmeester
Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele, Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving, Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven, Liz van Duin directeur netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta, Ben de Reu gedeputeerde Provincie Zeeland.
Hiernaast waren per gebied ‘regionale’ juryleden betrokken:
voor het Landelijk gebied Christel Eversdijk landschapsarchitect gemeente Breda en Dimph Rubbens voorzitter Gemeenschapscoöperatie Energiek Moerdijk,
voor het Stedelijk gebied Bart Buijs directeur Het Oversticht en Pien van der Does directeur Fysiek gemeente Zwolle
voor het Waterlijk gebied Liz van Duin directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta en Ben de Reu gedeputeerde provincie Zeeland.