2021.10.01 |

Nagele is in Nederland koploper energietransitie. Bestaande woningen zijn van het gas af. Zonnecollectoren op platte daken leveren energie aan een ondergronds waterbekken. In de zomers gaat de temperatuur van het water richting kookpunt en in de winter staat het water energie af voor verwarming van woningen en een schoolgebouw. Zo eenvoudig kan het zijn. Toch moest drie jaar lang letterlijk alles uit de kast worden gehaald om dit te bereiken. Wat deze ogenschijnlijk kinderlijke eenvoud zo complex maakt is opgetekend in het boek Anders Denken, Durven Doen dat op 30 september 2021 in Nagele door directeur RVO Barto Piersma is aangeboden aan wethouders Anjo Simonse en Marian Uitdewilligen. Gemeente Noordoostpolder trekt er lessen uit voor opschaling van de energietransitie binnen de gemeente. NLBW adresseert lessen aan het nieuwe kabinet. Belangrijke boodschap is drastische vermindering van de politiek geconstrueerde complexiteit. Anders gezegd: maak eenvoud niet complex door een systeem dat eerder tegenwerkt dan meewerkt. Nog anders: denk vóór over de integrale consequenties van sectorale politieke besluiten. Deze boodschap loopt als rode draad door bijdragen van onder meer directeur PBL Hans Mommaas, voorzitter Netwerk Energieneutraal Henk Tiesinga, ondernemer Bram Bernhard en Minister van Staat Sybilla Dekker.

Publicatie
De publicatie is hier te downloaden.
U kunt het boek ook bestellen door overmaking van € 15,00 incl. btw en verzendkosten op rekeningnummer NL19 TRIO 0197 7593 19 ten name van Coöperatie NederLandBovenWater met vermelding van uw naam en het verzendadres.