2018.05.28 |

NLBW schreef in 2017 de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst uit. Uit de inzendingen die werden ingediend heeft de jury onder voorzitterschap van Sybilla Dekker drie visies geselecteerd voor het landelijk gebied rondom de A16 (Breda): (1) plan BOTTOM UP van Braining the Future, Bureau Verkuyl en Wolters Vastgoed, (2) plan Energieschap Brabantse Balans van Rho adviseurs voor leefruimte, Greenchoice en Bredase Energie Coöperatie, en (3) plan metamorphose van NOLL >>, MDsign en 3 energie. NederLandBovenWater heeft de drie teams uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde van de prijsvraag.
Het resultaat van de eerste ronde van de prijsvraag voor het stedelijk gebied (Zwolle) en het waterlijk gebied (Zeeuwse zoute wateren) is vandaag ook bekend gemaakt.
Bij de Energiemanifestatie die op 31 januari plaatsvindt in Utrecht, wordt het resultaat van de gehele prijsvraag bekend gemaakt.

 • L003 BOTTOM UP: Lili Mostard*, Pim Wever en Meindert Willems (Braining the Future), Martijn van Spaandonk (Bureau Verkuylen) en Wilko Wolters (Wolters Vastgoed)

De inzendingen
Met de prijsvraag Energielandschap van de toekomst vraagt NederLandBovenWater om innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. De ideeën hebben betrekking op drie locatie specifieke toepassingsgebieden. In het landelijk gebied gaat het om het gebied rond de A16, in het stedelijk gebied om het grondgebied van de gemeente Zwolle en in het waterlijk gebied om het Zeeuwse zoute water. 90 belangstellende registreerden zich voor deelname aan de prijsvraag, waarna 32 inzendingen werden ontvangen. 11 teams dienden een visie in voor het landelijk gebied.
Uit de 10 geldige inzendingen, die tot de beoordeling werden toegelaten, selecteerde de jury unaniem drie plannen:

 • L003 BOTTOM UP, Braining the Future, Bureau Verkuylen en Wolters Vastgoed
 • L004 Energieschap Brabantse Balans, Rho adviseurs voor leefruimte, Greenchoice en Bredase Energie Coöperatie
 • L006 metamorphose, NOLL >>, MDsign en 3 energie

De samenvatting van de inzendingen uit de eerste ronde, met daarbij de volledige teamsamenstelling, is hier te downloaden. De inzenders zijn uitgenodigd om hun visie in de tweede ronde uit te werken tot een structuurontwerp met uitvoeringsstrategie.
Het resultaat van de eerste ronde van de prijsvraag voor het stedelijk gebied en het waterlijk gebied is onder de links te vinden.

Programma en aanmelding Energiemanifestatie 31 januari 2019
Het resultaat van de prijsvraag, met bekendmaking van de winnaars, vindt plaats op donderdag 31 januari 2019 van 12.00 – 17.30 uur tijdens de Energiemanifestatie bij Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan 2 in Utrecht. Dan wordt ook het volledige juryrapport gepubliceerd.
Het programma kunt u hier downloaden, en u kunt zich via deze pagina aanmelden.

Jury
De inzendingen werden beoordeeld door een jury bestaande uit:

 • Sybilla Dekker vm minister van VROM
 • Floris Alkemade Rijksbouwmeester
 • Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele
 • Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving
 • Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven
 • Christel Eversdijk landschapsarchitect gemeente Breda
 • Dimph Rubbens voorzitter Gemeenschapscoöperatie Energiek Moerdijk

Architectuur Lokaal organiseert de prijsvraag conform Kompas light Prijsvragen; secretaris van de prijsvraag is Peter van Rooy (NLBW), tevens voorzitter technische commissie, m.m.v. Cilly Jansen en Bram Talman (Architectuur Lokaal), allen zonder stemrecht.

NederlandBovenWater schrijft de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst. Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied uit in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf.