2018.12.06 |

Op 31 januari 2019 wordt het resultaat van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst bekendgemaakt in Utrecht. De jury, onder voorzitterschap van Sybilla Dekker, minister van Staat, selecteerde drie winnaars uit de negen plannen die werden uitgewerkt in de tweede ronde van de prijsvraag: voor het landelijk gebied rond de A16 bij Breda, het stedelijk gebied in Zwolle en het waterlijk gebied van de Zeeuwse zoute wateren.
Voorafgaand aan de prijsuitreiking zullen Michèle Blom (DG Rijkswaterstaat), Hans Tijl (directeur ruimtelijke ontwikkeling, ministerie van BZK) en Dirk Sijmons (hoofdauteur van het nationaal perspectief Energie en Ruimte) spreken over de energieopgave. Ook vindt een rondetafelgesprek met de jury plaats o.l.v. Peter van Rooy, directeur NederLandBovenWater en uitschrijver van de prijsvraag. In vervolg op de films over de negen uitgewerkte inzendingen wordt het juryrapport bekendgemaakt en worden de prijzen uitgereikt. U kunt zich hier aanmelden voor de Energiemanifestatie.