2019.10.10 |

Nederland heeft alles in huis om hét wereldlaboratorium voor verduurzaming te worden. Toch blijven we hangen in het verleden. Waarom doen we dat? Voelen we nog steeds geen urgentie? Willen we niet? Of kunnen we niet? In het boek ‘Energietransitie als Gebiedsontwikkeling’ van NederLandBovenWater zijn moeten, willen én kunnen uiteengerafeld en is daarop vlijmscherp gereflecteerd door diverse deskundigen.
Op 18 november wordt het boek gepresenteerd tijdens het debat ‘Alles in Huis
van NederLandBovenWater en Architectuur Lokaal, met o.a. Sybilla Dekker, Hans Mommaas, Barto Piersma en de winnaars van de prijsvraag ‘Energielandschap van de Toekomst’, in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.

Energietransitie als Gebiedsontwikkeling
Waar Nederland erkend wereldleider is met haar architectuur, landbouw, planologie en waterbouw, kijkt het buitenland nu met grote belangstelling naar onze prestaties op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling. Niemand weet hoe het moet, velen kunnen laten zien hoe het kan. Peter van Rooy, NederLandBovenWater, beschrijft in zijn boek Energietransitie als Gebiedsontwikkeling hoe Nederland weer tot de top van de wereld kan gaan behoren als het gaat om integrale gebiedsontwikkeling, startend vanuit de energietransitie.

Innovatieve ideeën
Het boek is een vervolg op de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst waarmee werd gezocht naar innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. De uitkomsten van deze prijsvraag biedt oplossingen aan die de regionale energiestrategieën (RES) kunnen ondersteunen. Een jury onder voorzitterschap van Sybilla Dekker (vm. minister van VROM) selecteerde de drie beste plannen voor energietransitie in landelijk gebied, stedelijk en waterlijk gebied.

Alles in huis
De avond Alles in huis start met de resultaten van de prijsvraag, en het vervolg daarop. Hoe ver zijn de prijswinnaars? Waar lopen zij tegenaan? Hoe zien energielandschappen van de toekomst eruit? Aan de hand van korte films worden vragen en antwoorden besproken.
Het vraagstuk van de energietransitie wordt tijdens een debat in een breder kader geplaatst. Waar staan we nu, wat wordt gemist, welke kansen zijn er en hoe worden die opgepikt?
Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, sluit de avond af met een lezing over het onderwerp. Hij belicht de kansen die er voor Nederland liggen, maar dan moeten we wel aan de slag vanuit een andere mentaliteit.
Na uitreiking van het eerste exemplaar van het boek Energietransitie als Gebiedsontwikkeling ligt er voor alle aanwezigen op 18 november een (gratis) exemplaar van dit boek klaar.

Programma

 • 19.45 uur: Inloop  Grote Zaal
 • 20.00 uur: Welkom en aanleiding voor deze avond door Vincent Kompier, Architectuur Lokaal
 • 20.10 uur:  Interview met initiatiefnemer en auteur Peter van Rooy, NederlandBovenWater
 • 20.20 uur: Viemaal korte film van de winnaars van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, met viermaal een kort interview namens hun teams, met:
  Nol Molenaar (NOLL >>, winnaar van de prijsvraag voor het landelijk gebied),
  Martijn de Gier (kbng architectuur, winnaar stedelijk gebied),
  Brigitte Vlaswinkel (Oceans of Energy, winnaar waterlijk gebied),
  Carla Roghair (Liandon bv / Qirion Energy Consulting, eervolle vermelding waterlijk gebied)
 • 20.55 uur: Debat met Barto Piersma (directeur Nationale Programma’s, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Hans Mommaas en Peter van Rooy onder leiding van Vincent Kompier
 • 21.25 uur: Beschouwing van Hans Mommaas
 • 21.45 uur: Uitreiking eerste exemplaar van het boek Energietransitie als Gebiedsontwikkeling
 • 22.00 uur: Afsluiting

Praktische gegevens
Datum: maandag 18 november 2019 van 20.00 -22.00 uur, inloop vanaf 19:45 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
Deelname: kosteloos
Aanmelding: gelieve zich aan te melden via deze link.
Het debat wordt georganiseerd door NederLandBovenWater i.s.m. Architectuur Lokaal.

Boek
Energietransitie als Gebiedsontwikkeling, auteur Peter van Rooy, 88 pagina’s, kosten € 15,00 incl. btw en verzendkosten.
Het boek is hier te bestellen en wordt na 18 november verzonden.
Het resultaat van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst (juryrapport en alle 30 inzendingen) kunt u hier downloaden.

 

 

 

De prijsvraag Energielandschap van de Toekomst werd in 2018  uitgeschreven door NederLandBovenWater in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf en in samenwerking met Architectuur Lokaal. Het programma ‘Alles in Huis’ is mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020